lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) / Jaunumi / Fonda pārstāvji piedalās projekta PRIMES darba sapulcē Dženovā, Itālijā

Projekta PRIMES - "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu" projekta komanda laika posmā no 2014.gada 18.-19.jūnijam apmeklēja projekta sapulci un apmācību kursus Dženovā, Itālijā.

Projekta sanāksmē partneri pārrunāja galvenās aktivitātes aizvadītajā projekta periodā kopumā, kā arī atsevišķi katrā no projektā iesaistītajām dalībvalstīm, tika apskatīti labās prakses piemēri, risinājumi un šķēršļi. Tika plānotas veicamās projekta aktivitātes turpmākajam periodam.

Sapulces otrajā dienā projekta partneriem tika pasniegti apmācību kursi par Zaļo publisko iepirkumu (ZPI), kurus vadīja projekta partneri no ICLEI organizācijas (ICLEI - Localgovernments for sustainability). ICLEI organizācija ir pieredzējusi ZPI apmācību kursu sniegšanā visā Eiropā. ICLEI organizācija kā projekta partneris projektā PRIMES ir atbildīgi par apmācību materiālu izstrādi un izveidi, kas iepriekšējos mēnešos tika veikta sadarbībā ar pārējiem projekta partneriem. Apmācību kursu mērķis ir informēt par labās prakses piemēriem Eiropā un nodot zināšanas par ZPI pašvaldībām, lai sekmētu un veicinātu ZPI īstenošanu partnervalstīs.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādās zaļā publiskā iepirkuma produktu grupās.

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

Vairāk par projektu - Zane Ramane, projekta vadītāja, e-pasts - zane.ramane@lvif.gov.lv , Tel. +371 67845111

Projektu finansē:drukāt lapu