lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / Žurnālā „Logs” sagatavota publikācija par SEAP PLUS projektu un energoefektivitātes veicināšanas iespējām

Projektā „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” ir sagatavota publikācija Latvijas Pašvaldību savienības žurnālā „LOGS” par projektu un energoefektivitātes veicināšanas iespējām.

Materiāls ietver informāciju par Pilsētu mēra pakta ideju un Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāniem, par labās prakses piemēriem no pašvaldībām, kas ir iesaistījušies kustībā, par Latvijas pašvaldību pieredzi izstrādājot Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus kā arī projekta SEAP PLUS aktivitātēm Latvijā.

Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas vadītāja Iveta Dobele sniedz ieskatu par pašvaldības pieredzi pievienojoties pakta kustībai un izstrādājot plānu, savukārt Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes nodaļas referente Ingūna Ozoliņa iepazīstina ar iespējām pašvaldībai uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ietaupīt būtiskus finanšu resursus veicot energoefektivitātes uzlabojošos pasākumus.

Aicinām iepazīties ar publikāciju.

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot  pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.drukāt lapu