lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projekta komandas pieredzes pārņemšanas vizīte Norbotten reģionā Zviedrijā

Projekta „Ilgtspējīgas Enerģijas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” komanda laika posmā no 2014. gada 3. marta līdz 6. martam apmeklēja Norrbotten reģionu, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem reģionā enerģijas pārvaldes jomā.

Vizītes pirmajā dienā tika iepazīti sekojoši piemēri:

  • NENET enerģijas aģentūras pārstāvis Kjell Snogsberg iepazīstināja ar iestādes darbības principiem. Aģentūrā ietilpst 14 pašvaldības ar 3 birojiem.  Tā ir bezpeļņas organizācija, kas sniedz atbalstu uzņēmumiem un valsts iestādēm enerģētikas jautājumos.
  • Jokkmokkas pašvaldības pārstāvis Wolfgans Mehls iepazīstināja ar Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (turpmāk IERP) monitoringa novērtēšanas tabulām, kas pašlaik tiek izstrādātas Pilsētu mēru birojā, un kuras turpmāka Latvijas pašvaldībām būs jāizmanto atskaišu iesniegšanai par IERP progresu.
  • Latgales plānošanas reģiona Līvānu pašvaldības  Investīciju un projektu nodaļas vadītāja Iveta Dobele iepazīstināja ar Līvānu novadu un izstrādāto Līvānu IERP.
  • Notika vizīte Lulea slimnīcā, kur būvniecības darbu vadītājas Peter Toyra sniedza ieskatu jaunā slimnīcas korpusa būvniecībā, tā principos saistībā ar energoefektivitātes standartiem.
  • Centrālās siltumapgādes uzņēmuma "Lulea enerģija" pārstāvis Thomas Ohlunds iepazīstināja ar patērētajiem sniegtajiem pakalpojumiem – siltumenerģija, siltumtīklu uzturēšana, energo auditora konsultācijas. Siltumenerģija tiek iegūta no metālapstrādes uzņēmumā saražotā siltuma un tiek nodrošināta 31000 patērētājiem, no kuriem 9000 ir mājsaimniecības. Kopā gadā tiek saražots 800 GWh.

   

Vizītes otrajā dienā tika iepazīti sekojoši piemēri:

  • Notika vizīte Pitea pašvaldības teritorijā daļēji izveidotajā Markbygden vēja parkā.  Būvniecības projekta noslēgumā būs uzstādītas 1100 vēja turbīnas ar kopējo saražoto enerģijas apjomu 8 – 12 Twh.  Pašlaik enerģija tiek pārdota Zviedrijas un Norvēģijas teritorijās, savukārt nākotnē, kad tiks izbūvēts vienots Eiropas elektroenerģijas tīkls, to plānots eksportēt uz pārējām valstīm.
  • NENET enerģijas aģentūras pārstāvis Kjell Snogsberg iepazīstina ar enerģijas datu uzskaitei izstrādāto elektronisko tīklu: " Energiluppen".  Zviedrijas pašvaldības šo rīku var izmantot, lai ikgadēji veiktu enerģijas datu apkopošanu un analīzi.
  • Jokkmokkas pašvaldības pārstāve Silve Herrmann iepazīstināja ar COOPEnergy projektu, kura mērķis ir veicināt dažādu mērķgrupu sadarbību kopīgu teritorijas attīstības plānu izstrādē.

   

Vizītes trešajā dienā tika iepazīti sekojoši piemēri:

  • Schneider Eletric uzņēmuma pārstāvis Charlie Timmermann iepazīstināja ar uzņēmuma darbību ESKO modeļa ieviešanā globālajā tirgū.  Zviedrijā Scnaider Electric uzņēmums ievieš 55 – 60 ESCO projektus. Pašlaik ir noslēgts līgums ar Jokkmokkas pašvaldību par 15 ēku renovācijas darbiem. Kompānija garantē 4 EUR/m2 ietaupījumu gada laikā pēc projekta ieviešanas. 
  • ABCD projekts Overtorne pašvaldībā.  Tiek veikti pētnieciskie darbi, kā meža biomasā akumulēt lielāku daudzumu CO2. Projekta mērķis ir izstrādāt shēmu, lai varētu veikt  CO2  akumulētu emisiju tirdzniecību nākotnē. 

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

  drukāt lapu