Vides investīciju fonds uzsāk projekta PRIMES īstenošanu

SIA "Vides investīciju fonds” uzsācis programmas „Intelligent Energy Europe” finansētā projekta "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu" saīsināti PRIMES, (angļ.val." Procurement in Municipalities focusing on Energy Efficient Solutions") ieviešanu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros:

Fonda pārstāvji janvāra beigās devās uz projekta uzsākšanas sapulci Vaxjo pilsētā Zviedrijā, lai tiktos ar projekta partneriem un izrunātu galvenās aktivitātes projekta gaitā, kā arī iepazīstinātu ar izstrādāto projekta aktivitāšu ieviešanas plānu katrā no projekta partnervalstīm.

Tikšanās laikā projekta partneri apmeklēja arī Vaxjo Universitāti, kura ir vietējā reģiona paraugs par energoefektīvu būvniecību. Tās energo patēriņš tiek regulēts ar sensoru palīdzību, kas nosaka, kad cilvēks atrodas telpā, lai pielāgotu apkures temperatūru, apgaismojuma spilgtumu un ventilācijas jaudu u.c. lietas, kas ietver sevī arī Pasīvo ēku standartu. Pēc universitātes apskates tika sniegta prezentācija no Vaxjo pašvaldības iepirkumu speciālista, kurš pastāstīja, kā Zaļais publiskais iepirkums tiek ieviests un īstenots Vaxjo pašvaldībā. Ir izveidota sistēma "e-purchasing" centralizēta iepirkuma veikšanai, visām pašvaldības iestādēm. Vienreiz 4 gados tiek izstrādāti kritēriji, pašvaldības pārstāvji tiekas ar piegādātājiem un izsludina iepirkumu. Uzvarētāju piedāvājumi ir pieejami kopīgā izveidotā datu bāzē. Pašvaldības iestādes pasūta nepieciešamās preces un pakalpojumus no kopīgās datu bāzes. Piegādātāji piegādā preces uz vienu adresi pašvaldībā, nevis izvadā tās katram no pasūtītājiem. Savukārt pašvaldības transports, kurš izmanto biogāzi, nogādā preces tālāk attiecīgajām iestādēm. Tādejādi tiek nodrošināts, ka 50% ir organiskā pārtika, tiek samazināta transporta intensitāte pašvaldībās, kā arī samazinās CO2 patēriņš. Ir iespējams vienoties ar piegādātājiem par izdevīgāku (zemāku) cenu konkrētajām precēm, jo tās nav jāpiegādā simtiem pasūtītāju, bet tikai pašvaldībai.  Dodoties atpakaļ uz projekta sapulces vietu, bija iespēja apskatīt arī Pasīvo ēku piemērus Vaxjo pilsētā.

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

 Projekta partneri :

The Municipality of Holbaek – Dānija (Vadošais partneris)

ECNetwork – Dānija

Energy Cluster Zealand (ZEA) - Dānija

Blekinge Tekniska Hogskola - Zviedrija

Energy Agency for Southeast Sweden – Zviedrija

Lansstyrelsen i Kronberg Lan – Zviedrija

REA North – Horvātija

United Nations Development Programme (UNDP) - Horvātija

ARE Liguria – Itālija

ANCI Liguria – Itālija

Local Government for Sustainability (ICLEI) – Vācija

SIA Vides investīciju fonds - Latvija

Rhonalpenergie-Environment – Francija

 

Papildu informācija: Zane Ramane projekta vadītāja, zane.ramane@lvif.gov.lv tālr.+371 67845111

Projektu finansē: