Nodevumi un rezultāti

PRIMES - zaļais iepirkums pašvaldībās energofektivitātes veicināšanai

Apmācību materiāli

PRIMES Case study

Praktiskie piemēri no Latvijas pašvaldībām:

Elektroniskie ziņu izdevumi

Video

 

Projektu finansē: