lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projektā izstrādāts Balvu novada Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns

Balvu novada dome 2012. gada nogalē pieņēma lēmumu pievienoties Pilsētu mēru paktam. Sekojošā gada laikā, sadarbojoties ar SEAP PLUS projekta ekspertiem, tika izstrādāts Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns.

Lai sekmētu CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 20% līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar izvēlēto 2005. bāzes gadu, plāna izstrādes ietvaros tika apzināta pašvaldības CO2 vīzija:

Balvu novadā tiek izmantoti 100% vietējie un atjaunojami energoresursi siltumenerģijas ražošanai, ir pieejams modernizēts transporta sektors, un regulāri tiek paaugstināti energoefektivitātes rādītāji.

Novada teritorijā prioritārās darbības jomas resursu efektīvas izmantošanas sekmēšanā un CO2 izmešu samazināšanā:

  • centralizētās siltuma ražošanas nodrošināšana tikai no atjaunojamiem resursiem apvienojumā ar jaunāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu.
  • transporta sektora pilnveide, uzlabojot satiksmes organizāciju un drošību, kā arī sekmējot velotransporta un elektromobilitātes attīstību.
  • energoefektivitātes uzlabošana - dzīvojamā fonda, pašvaldības ēkās, ielu apgaismojumā, ieviešot jaunākos pieejamos tehnoloģiskos risinājumus.
  • iedzīvotāju izglītošana un informēšana efektīvu resursu apsaimniekošanas jautājumos.

Balvu novada Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns 2013. - 2020. gadam, ir viens no ES galvenajiem instrumentiem energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attīstības veicināšanai vietējā līmenī. Plāns tika apstiprināts 2014. gada 16. janvārī Balvu novada domes sēdē (Lēmums Nr.1-44).

Aicinām iepzīties ar plānu.

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

 drukāt lapu