lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Jaunumi / Baltic Flows projekta komanda piedalās projekta darba sanāksmē Tallinā, Igaunijā

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda, laika posmā no 2014. gada 13. līdz 15. janvārim apmeklēja projekta sanāksmi Tallinā, Igaunijā.

Sanāksmē tika pārrunāta projekta ieviešanas gaita katrā no projekta partneru valstīm un plānotas projekta aktivitātes turpmākajā projekta ieviešanas laikā. Fonds, kā projekta komunikācijas darba pakas vadītājs sniedza pārskatu par projekta komunikācijas aktivitāšu izpildes progresu kā arī prezentēja efektīvu komunikācijas rīku pielietošanas praksi. 

Aicinām iepazīties ar prezentāciju

  

Tallinas pilsētā izbūvētā lietus ūdens apsaimniekošanas sistēma.

     

Projekta sanāksme.

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir Ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte, un projektā apvienoti 17 partneri no 6 Eiropas Savienības valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē:

    

 

Projekta logo:drukāt lapu