lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS komanda tiekas ar Balvu novada enerģētikas sektora pārstāvjiem

SIA „Vides investīciju fonda” SEAP PLUS projekta komanda 2013. gada 26. novembrī kopā ar Balvu pašvaldības projektu vadītāju Sandu Kašu organizēja novada enerģētikas sektorā iesaistītajiem pārstāvjiem atvērto diskusiju par Balvu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu.

Tikšanās laikā tika diskutēts par plānā iekļaujamajām rīcībām, lai nodrošinātu CO2 emisijas samazinājumu par 20% līdz 2020. gadam, salīdzinot ar izvēlēto bāzes gadu.

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot  pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

 drukāt lapu