lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projekta seminārs par CO2 emisiju aprēķinu pašvaldībās

Projekta „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) komanda laika posmā no 2013. gada 16. oktobrim līdz 19. oktobrim organizēja Jokkmokkas pašvaldības pārstāvju vizīti Latvijā, Latgales plānošanas reģionā, Ludzas novadā.

Sanāksmes pirmajā dienā (17.10.2013.)

  • Ludzas pašvaldības mērs A. Gendele tikās ar Jokkmokkas pašvaldības (Zviedrijas) mēru S. Andersonu, lai pārrunātu aktuālo situāciju abās pašvaldībās kā arī lai identificētu turpmākās sadarbības iespējas.
  • A.Zučika prezentēja projekta SEAP PLUS līdzšinējās un turpmākās aktivitātes (Prezentācija).
  • Jokkmokkas pašvaldības pārstāvji W. Mehls un S. Herrmann prezentēja pašvaldības pieredzi, izstrādājot Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (IERP) (Prezentācija).
  • 5 Latgales pašvaldību – Ludzas, Līvānu, Kārsavas, Viļānu un Balvu pārstāvji prezentēja CO2 emisijas vīziju un pašvaldību plānošanas dokumentos ierakstītās rīcības, saistībā ar IERP izstrādi.
  • L.Migla, enerģijas eksperte, prezentēja CO2 emisijas aprēķinu katrā no iepriekšminētajām 5 Latgales pašvaldībām.

  

  • Jokkmokkas pašvaldības pārstāvji W. Mehls un S. Herrmann organizēja pašvaldību darbu grupās, kura laikā pašvaldību pārstāvji identificēja potenciālās rīcības transporta, siltumapgādes un apgaismojuma sektoros CO2 emisiju samazinājumam.
  • Jokkmokkas pašvaldību pārstāvji iepazinās ar Ludzas kaltu mājas piemēru - tika gūta informācija par šķeldas un gāzes izmantošanu Ludzas pilsētas centrālās siltumapgādes nodrošināšanā.

  

Sanāksmes otrajā dienā (18.10.2013.)

  • Jokkmokkas pašvaldības mērs S. Andersons ar Fonda valdes priekšsēdētājs R. Neimanis parakstīja sadarbības memorandumu, apņemoties turpmāk veicināt organizāciju sadarbību.
  • Notika tikšanās ar SIA "Ekodomas" pārstāvi M. Rošā, kuras laikā tika prezentēti organizācijas darbības virzieni, projekta Mershality aktivitātes Latvijā, kā arī Jūrmalas IERP izstrādes gaita. 
  • Tika apmeklēta starptautiskajā izstādē "Vide un enerģētika", kuras laikā pārstāvji iepazinās ar projekta "Bioenergy Promotion" starptautisko konferenci "Labās prakses piemēri bioenerģijas veicināšanā Baltijas jūras reģionā".

   

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldības iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.drukāt lapu