lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni / Jaunumi / PassREg projekts Balvos Enerģijas dienas ietvaros apskata pasīvo ēku piemērus Latvijā

PassREg projekts 2013. gada 27. jūnijā Balvos Enerģijas dienas ietvaros organizēja semināru, kura dalībnieki klausoties un diskutējot, ieguva informāciju par jaunākajām iniciatīvām, risinājumiem un sasniegumiem pasīvo ēku un atjaunojamo energoresursu jomā.


 Semināra sākumā tika diskutēts par dzīvošanu "zaļi", kā arī Enerģijas dienu sauklis bija "Dzīvo zaļi". Tika atkārtoti aktualizēts temats par izpratni, ko katram no mums nozīmē dzīvot zaļi, kā tas izpaužas – tas nav tikai ietaupīt kaut ko, bet arī censties tērēt mazāk. Tērēt mazāk gan latus par siltuma rēķiniem ziemā, tērēt mazāk litrus par degvielu, ko patērējam pārvietojoties ar privāto transportu.


 Pirmā semināra daļa tika veltīta elektromobīļiem/ elektrovelo, bet otrā semināra daļā tika apskatīti Pasīvo ēku standarti, komponentes, neliels ieskats tika veltīts arī Pasīvo ēku rašanās vēsturei. Galvenais uzsvars tika likts uz Pasīvo ēku ieviešanas piemēriem Latvijā, tas arī raisīja lielākās diskusijas un jautājumus. Kā arī tika aplūkoti citi labās prakses piemēri no projekta partnervalstīm cituviet Eiropā.

 Semināra norise:

  •  Balvu novada priekšsēdētājs Andris Kazinovskis atklāja pasākumu, sniedzot ieskatu enerģijas sektorā aktuālajos jautājumus un uzsverot Balvu novada vīziju ilgtspējīgai attīstībai.
  • Projekta vadītāja Aija Zučika prezentēja SEAP PLUS projekta mērķus, uzdevumus, plānotās aktivitātēs reģionā, kā arī Pilsētu mēru paktu kustību Eiropā un Latvijā; Tika sniegts ieskats par projektu: "Bioenergy promotion".

Prezentācija: "SEAP PLUS - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā"

Prezentācija: "Bioenergy Promotion 2"

  • Neils Kalniņš no "Blueshockbike" uzņēmumam sniedza prezentāciju par elektromobiļiem un elektrovelosipēdiem, stāstot un rādot piemērus ar Latvijā ražotiem transportlīdzekļiem, kā arī daloties pieredzē no Latvijas un Igaunijas.

Prezentācija: "Elektro mobiļi/velo - Latvijas un Igaunijas pieredze/iespējas"

  • Aivis Dreimanis no "Drošas braukšanas skolas" iepazīstināja klātesošos dalībniekus ar ekonomikas braukšanas pamatprincipiem, kā arī sniedza atbildes uz klātesošo jautājumiem saistībā ar transportlīdzekļa marku, degvielu, apkopi, pārvietošanos.

Prezentācija: "Ekonomiska braukšana"

  • Projekta vadītāja Zane Ramane prezentēja PassREg projekta mērķus, uzdevumus un aktivitātes. Tika sniegts ieskats par projektu: "Build up skils".

Prezentācija: "Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni - PassREg"

  • Žanis Feldmanis no Tiskādu internātskolas dalījās pieredzē par motivāciju un aktivitātēm iesaistos projektā PassREg.
  • Terēzija Kruste no Rēzeknes novada pašvaldības iepazīstināja ar PassREg projekta ieviešanas gaitu Tiskādu skolas projektos, savukārt Jānis Volks papildināja ar detalizētākiem datiem par projekta ieviešanu.

Prezentācija I  un Prezentācija II  "Tiskādu skolu projekti, to realizāciju un problēmas"

  • Par Andreja Nikolajeva un Dēvija Šīraka pieredzi tika iepazīstināts, stāstot par Tiskādu projektu, tā pasīvo ēku risinājumiem un citiem projektiem Latvijā.

Prezentācija: "Tiskādu vidusskolas un Tiskādu speciālās internātpamatskolas ēku rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām"

  • Semināra noslēgumā Passive Hause Latvia eksperts Kārlis Grīnbergs detalizēti iepazīstināja ar Pasīvajām mājām Latvijā  un Eiropā, kā arī ar Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas piemēru veicot renovācijas darbus, lai kļūtu par pasīvo māju.

Prezentācija: "Pasīvās ēkas Latvijā un Eiropā"

 

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotais projekts PassREg – pasīvo ēku un atjaunojamo energoresursu reģioni projekta  mērķis ir rosināt Nulle enerģijas māju būvniecību visā Eiropas Savienībā, kā pamatu izmantojot pasīvo māju principu un energoapgādē izmantojot pēc iespējas vairāk atjaunojamo enerģiju.
drukāt lapu