lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS komanda aktīvi piedalās Enerģijas dienās Briselē

2013. gada 24. jūnijā Briselē, SEAP PLUS komanda organizēja lietišķās brokastis Pilsētu mēriem un enerģijas sektora pārstāvjiem. Lietišķo brokastu laikā:

  • Klātesošajiem projekta ekspertiem un pašvaldību pārstāvjiem tika sniegts ieskats SEAP PLUS projektā, tā mērķos, uzdevumos un sasniegtajos rezultātos.
  • Tika diskutēts par enerģijas sektora pārstāvju lomu un iesaistīšanu Ilgtspējīgu Enerģētikas rīcībās plānu izstrādē.
  • Labās prakses piemēri tika prezentēti un analizēti no katras projekta valsts. Vides investīciju fonds dalījās pieredzē par Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, kā arī www.videsrisinajumi.lv.

  

  • Klātesošais Odranci pašvaldības mērs parakstīja Pilsētu mēru paktu.
  • Lai sekmētu Jokkmokkas pašvaldībās un Latvijas Vides investīciju fonda turpmāko sadarbību, abu organizāciju pārstāvji parakstīja Sadarbības memorandumu.

Turpmākajā dienas daļā SEAP PLUS komanda piedalījās Pilsētu mēru pakta oficiālajā ceremonijā, Eiropas Parlamentā. Tās laikā:

  • Tika sniegts ieskats Pilsētu mēra kustības sasniegumos un izaicinājumos.
  • Eiropas Komisijas prezidents, Jose Manuels Barroso, kā arī bijušais Kalifornijas mērs un R20 (Reģioni un klimata aktivitātes) goda viesis Arnolds Švarcenegers uzstājās ar runu par Pilsētu mēru kustību kā arī prezentēja savu skatījumu par klimata pārmaiņu un enerģijas jautājumiem nākotnē.
  • Tika organizētas divas diskusiju sesijas: "Sociālā atbildība un mūsdienu tehnoloģiju loma Pilsētu mēru pakta mērķu sasniegšanā" un "Ilgtspējīgas investīcijas enerģijas jomā".
  • ES Enerģijas komisārs, Gruntera H. Oettingeer uzrunāja klātesošos Pilsētu mēru pakta dalībniekus un atbalstošo organizāciju pārstāvjus par Eiropas enerģētikas sektora attīstības perspektīvām.
  • Kopīga klātesošo mēru fotogrāfija tika uzņemta. 

   

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot  pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

  drukāt lapu