Karjeras iespējas

Vides investīciju fonds konkursa kārtībā aicina darbā:

Projektu vadītāju Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" ieviešanas uzraudzībai

Galvenie amata pienākumi:

Prasības pretendentiem:

Mēs piedāvājam:

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), lūdzam sūtīt līdz 2022. gada 30. jūnijam uz adresi: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010 vai e-pastu: pasts@lvif.gov.lv.