Semināra par tehnoloģiskajiem risinājumiem prezentācijas

Semināra par tehnoloģiskajiem risinājumiem prezentācijas

Vides investīciju fonds projekta "Bioenergy Promotion 2" ietvaros sadarbībā ar Tukuma novada domi šī gada 11.aprīlī rīkoja "Enerģijas dienu Tukumā", kurā tika piedāvāta iespēja apmeklēt semināru "Tehnoloģiskie risinājumi energoefektivitātes uzlabošanai", kas notiks Tukuma Ledus Halles konferenču zālē.

Semināru apmeklēt bija aicināts ikviens, kam interesē kā uzlabot energoefektivitāti savā mājoklī, uzņēmumā vai pašvaldības ēkās. Semināra apmeklētājiem bija iespēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par siltināšanas procesu, siltināšanas materiāliem, tehnoloģijām, to efektivitāti, iespējamo ietaupījumu un izmaksām kā arī uzzināt par enerģijas plānošanu novadā un doties izbraukumā uz apskates objektiem: katlu māju un koģenerācijas staciju.

SIA "Vides investīciju fonds" īpaši pateicas par atsaucību semināra lektoriem!

Semināra prezentācijas:

Projekts "Bioenergy Promotion 2" - Selīna Ābelniece

Ēku siltināšanas sistēmas un materiāli – siltināšana; uzraudzība; problēmas un risinājumi - Edgars Strauts

Efektīva siltumsūkņu izmantošana Latvijas klimatiskajos apstākļos, kombinācija ar saules enerģijas tehnoloģijām – biežākās problēmas un to risinājumi - Ēriks Geipelis

Efektīva saules enerģijas izmantošana Latvijas klimatiskajos apstākļos – mīti un patiesības; problēmas un risinājumiJolants Matusēvičs

Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma novadā –pieredze un piemēri: Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns un KPFI - Anita Šēlunda

Semināra laikā tika prezentēti arī efektīvi reizinājumi par siltuma atgūšana no ventilācijas

  

  

 

 

Projektu finansē: