Kā izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu - rokasgrāmata latviešu valodā

Pašvaldības, kas ir kļuvušas par Pilsētu mēru paktu dalībniecēm, apņemas, ka gada laikā kopš pievienošanās brīža, tiks izstrādāts pašvaldības Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns.

Lai pašvaldībām palīdzētu izstrādāt plānus, Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta vārdā Pilsētu mēru pakta birojs ir sagatavojis rokasgrāmatu: „Kā izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (IERP)".

Rokasgrāmata sniedz detalizētus ieteikumus noteiktā kārtībā, kas paredzēti visam Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrādāšanas procesam, sākot ar pamata politisko apņemšanos līdz tās īstenošanai. Rokasgrāmatai ir 3 daļas:

Projektā „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) ir veikta rokasgrāmatas tulkošana no angļu uz latviešu valodu.

Aicinām iepazīties ar rokasgrāmatu latviešu valodā.

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pilsētu un pašvaldības iesaistīti Pilsētas mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.