lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Industriālās energoefektivitātes klasteris - LIAA Klasteru programma / Jaunumi / Esošā enerģijas patēriņa analīze un iespējamie risinājumi tā samazināšanai ekonomikas sektoros

Pētījuma izstrāde Esošā enerģijas patēriņa analīze un iespējamie risinājumi tā samazināšanai ekonomikas sektoros"

Industriālās energoefektivitātes klasteris ir viecis pētījumu un publicējis rezultātus par enerģijas patēriņu un tā samazinājuma potenciālu Latvijas rūpniecības nozarēs. Pētījumā secināts, ka veicot enerģijas samazināšanas pasākumus ražošanas uzņēmumos iespējams ietaupīti līdz 27% elektroenerģijas un 73% siltumenerģijas. Pētījuma autori secina, ka nepieciešami  ievērojami vairāk un detalizēti analizēti dati par inženiertehnisko risinājumu un atmaksas periodu ražošanas sektoros.

Klastera ietvaros no 2012. gada notiek pētījuma izstrāde, kura ietvaros tiek veikta izpēte vispiemērotāko ražošanas nozaru noteikšanai industriālās energoefektivitātes pasākumu ieviešanai un enerģijas patēriņa samazināšanās iespējamo scenāriju izvērtējums konkrētās nozarēs, nosakot potenciālās investīcijas, kas nepieciešamas šāda samazinājuma sasniegšanai.

Raksta mērķis ir analizēt energoefektivitātes pasākumus rūpniecības nozarēs Latvijā, apskatot to kontekstā ar Eiropas Savienības un OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) statistiku.  Raksts balstīts uz Latvijas statistikas datiem (Centrālais Statistikas Birojs - turpmāk CSB), publiski pieejamiem ārvalstu pētījumiem, un Klimata Pārmaiņu Finanšu instrumenta ((turpmāk – KPFI), MK noteikumi Nr. 521, 2010.g.) datiem, kuri apkopoti ar Latvijas Vides Investīciju fonda (turpmāk – LVIF) atbalstu.

Latvijas un Eiropas Savienības energoefektivitātes politika paredz ilgtspējīgu ražošanas un pakalpojumu nozaru attīstību, kas pozitīvi ietekmēs energoietilpīgo ražošanas un pakalpojumu nozares uzņēmumus, to ēkas un procesus. To vidū kokapstrādes, ķīmisko vielu, metālapstrādes, IT, būvniecības un būvmateriālu ražošanas, pārtikas ražošanas u.c. nozares. Ar “Passive House Latvija” iniciatīvu un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu 300’000 LVL apmērā ir izveidots un darbu sācis “Industriālās energoefektivitātes klasteris” (IEK), kas šobrīd apvieno 25 partnerus – energoefektivitātes ekspertus, un saistīto nozaru uzņēmumu pārstāvjus. Atbalstītā IEK projekta ietvaros tiks īstenoti vairāk nekā 30 pilotprojekti Latvijas ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos.

Informācija:

Anda Kursiša, Industriālās energoefektivitātes klasteris, 67373208, anda@klasteris.lv

Ieva Sīmane, Latvijas Vides investīciju fonds, 67845111, ieva.simane@lvif.gov.lvdrukāt lapu