lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2013 / VIF2013/01

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2013/01

Iepirkuma publicēšanas datums:2013. gada 11. februāris plkst. 16:00

Iepirkuma nosaukums:

Eksperta pakalpojumu sniegšana projektā CB58 Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2013. gada 22. februāris plkst. 16:00

norāde:

Eksperta pakalpojumu sniegšana projektā CB58 Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu veikšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Piedāvājuma derīguma laiks:

90 dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:1
Uzvarētājs:APP Latvijas hidroekoloģijas institūts
Līgumcena:4169.42 Ls


drukāt lapu