lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / Ludzas, Līvānu un Balvu novada pašvaldības kļūst par Pilsētu mēru pakta dalībniecēm

Ludzas, Līvānu un Balvu novada pašvaldības kļūst par Pilsētu mēru pakta dalībniecēm

Ludzas, Līvānu un Balvu novada pašvaldības pirmās no Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām 2013. gada janvārī kļuva par Pilsētu mēru pakta dalībniecēm.

Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamos enerģijas avotus. Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt Eiropas Savienības definēto mērķi 2020.gadam - samazināt CO2 emisijas līdz pat 20 %. Pilsētas, kas pievienojošās Pilsētu mēru paktu kustībai apņemas gada laikā pēc pievienošanās Paktam iesniegt savu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, kurā apstiprināti Pakta mērķi un pasākumi to sasniegšanai. Plāns ir viens no ES galvenajiem instrumentiem energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attīstības veicināšanai vietējā līmenī.

SEAP PLUS projekta ietvaros Ludzas, Līvānu  un Balvu novada pašvaldības ir vienas no 5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, kas saņems tehnisko atbalstu Ilgtspējīgu enerģētikas rīcības plānu izstrādē.

Video: Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis paraksta Pilsētu mēru paktu.

http://www.lrtv.lv/node/1889

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldības iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

 drukāt lapu