Bioenergy Promotion 2 - Projekta vizīte Latgalē bioenerģijas stratēģijas attīstībai

SIA "Vides investīciju fonds" Baltijas Jūras reģiona sadarbības programmas 2007-2013 projekta "Bioenergy Promotion 2" ietvaros oktobra sākumā viesojās Latgalē ar mērķi veicināt reģionālās bioenerģijas attīstības stratēģijas izveidi un ieviešanu. Ekspertu vizītes mērķis bija izzināt esošo situāciju reģionā bioenerģijas plānošanā un motivēt pašvaldības aktīvāk iesaistīties šajās aktivitātēs, lai veicinātu novada ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko izaugsmi.

Galvenais projekta "Bioenergy Promotion 2" uzdevums ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas sektora attīstību Baltijas Jūras reģionā. Projekta turpinājuma posma galvenais mērķis ir ieviest projekta pamata stadijā sasniegtos rezultātus ar demonstrāciju, testēšanas un pārneses aktivitātēm.

Pirmā Fonda aktivitāte projektā "Bioenergy Promotion 2" notika Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem un reģionālajām enerģijas institūcijām ar mērķi pārnests pieredzi no Latvijas un citu valstu projekta demo reģioniem stratēģijas izstrādē. Šī vizīte ilgtspējīgaas bioenerģijas izmantošanas veicināšanai Latgales reģionā notika no 3.līdz 5.oktobrim. Reģiona Zēlandes (Dānija) ilgtspējīgas attīstības departamenta vadītājs un pētnieks no Vācijas Vides politikas izpētes centra kā arī Latvijas bioenerģijas plānošanas eksperti viesojās Latvijā pirmajā, situāciju izzināšanas vizītē Latgalē. Konkrētās vizītes mērķis bija izzināt situāciju bioenerģijas plānošanā nacionālā un reģionālā, kā arī lokālā līmenī, tikties ar enerģijas ražotājiem, piegādātājiem un jomas ekspertiem.

Par vizītes mērķreģionu tika izvēlēts Ludzas un Kārsavas novads, jo tie jau sevi pierādījuši kā aktīvu enerģijas un attīstības plānotāju, kā arī novados atrodas nozīmīgi objekti – biomasas katlu māja, koksnes granulu ražotne un noris koģenerācijas elektrostacijas būvniecība, kurā kā enerģijas resurss tiek izmantota koksne. Projekta pārstāvji apmeklēja šos objektus un diskutēja ar pašvaldības pārstāvjiem par esošo situāciju un problēmām ilgtspējīgas bioenerģijas plānošanā. Tika prezentēti piemēri no reģioniem Dānijā un Vācijā, kā arī analizēti esošie atbalsta instrumenti ilgtspējības kontekstā. Ārvalstu viesi nāca klajā ar ieteikumiem kā uzlabot esošo situāciju pašvaldībās ieviešot ilgtspējīgās enerģijas rīcības plānus un veidojot reģionālu sadarbību, risinot dažādus ar reģiona attīstību svarīgus jautājumus.

Šāda vizīte tiks organizēta vēlreiz pavasarī, lai nodrošinātu ilgstošas sadarbības veicināšanu starp reģioniem un tās rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas pašvaldībām un reģionam kopumā veidojot bioenerģijas attīstības stratēģiju.

Apmeklētie objekti:

  1. SIA "JE - Enerģija" Mežvidos, Koksnes gazifikācijas metodi izmantojoša koģenerācijas elektrostacija, kuras darbību plānots uzsākt nākamā gada jūlijā. Plānots, ka šī stacija radīs papildus 7-8 darbavietas. Koģenerācijas elektrostacijas kompleksā ietilpst Šķeldas katlu māja ar siltuma jaudu 1.6 MW (var strādāt gan bāzes, gan papildus un rezerves jaudas nodrošināšanas režīmā).

Biomasas koģenerācijas elektrostacijā izmantojamās tehnoloģijas priekšrocības:
1. Augsta elektroenerģijas ražošanas efektivitāte - 33%;
2. Videi draudzīga bezatlikuma tehnoloģija (notekūdeņu neesamība). Koģenerācijas elektrostacijas darbības blakusprodukts ir 1% pelnu no kuriem 95% izmantojami lauksaimniecībā.

2. SIA „Latgales dārzeņu loģistika”, darbības uzsākšanas laiks: 2013.gada janvāris. Radīto darba vietu skaits: 7-8 cilvēki. Audzēšanas platība: 0,5 ha. Plānotais izaudzētās produkcijas daudzums: 320-350t produkcijas audzēšanas sezonas laikā (tomātus sākotnēji plānots piedāvāt patērētājiem no februāra līdz decembra mēnešiem).
3. Koksnes granulu ražošanas uzņēmums SIA "Ekobriketes" Kārsavā.
4. SIA "Ludzas Bio-enerģija" biomasas katlu māja Ludzā.
5. Ludzas novada pašvaldība un Amatniecības centrs.

Projekta partneri pateicas par īpaši sirsnīgo uzņemšanu Latgalē!

Projekta mājas lapa: