Notiks nacionāla mēroga konference projekta \"Build up skills - Latvija\" ietvaros

Augsta būvniecības darbu kvalitāte renovācijas un būvniecības projektos ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai ieguldījumi energoefektivitātes paaugstināšanā un atjaunojamo energoresursu izmantošanā būtu ekonomiski pamatoti un ilgtspējīgi.

Projekta ietvaros  veikts esošās situācijas izvērtējums, notikušas individuālās tikšanās un reģionālie semināri ar mērķi apzināt būvniecībā strādājošo kvalifikācijas līmeni un nākotnes vajadzības. Ir uzklausīti uzņēmēju, pašvaldību un valsts institūciju viedokļi.

Konferences laikā meklēsim risinājumus būvniecībā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai, kas ļautu tuvoties nulles enerģijas ēku rādītājiem un izmantot atjaunojamos energoresursus ēku būvniecības vai renovācijas rezultātā.  Kopā ar ekspertiem un atbildīgo ministriju pārstāvjiem tiks organizēta paneļdiskusija, lai kopīgi risinātu aktuālos jautājumus. Diskusijas rezultāts kalpos kā pamats tālākā rīcības plāna izstrādei.

Diskusijās aicināti piedalīties: ministriju pārstāvji, Latvijas profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji, uzņēmēji, būvnieki, asociāciju un biedrību pārstāvji u.c.

Lūdzu savu vai savas institūcijas nozīmētā pārstāvja dalību apstiprināt līdz š.g. 14.decembrim reģistrējoties elektroniski, papildus jautājumiem sazināties ar Elīnu Muižnieci elina.muizniece@vidzeme.lv; tālr. +371 64219027

Konference tiek organizēta programmas „Intelligent Energy” finansētā projekta „Build up Skills – Latvija” ietvaros, kuru Rīgas plānošanas reģions kā vadošais partneris izstrādā sadarbībā ar visiem plānošanas reģioniem – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales, kā arī Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Latvijas Vides investīciju fondu un Latvijas Būvnieku asociāciju. Projekts tiek ieviests 18 mēnešu ilgā periodā.

Konferences programma