Baltijas Jūras valstis sadarbojas bioenerģijas veicināšanai reģionā


Šī gada 21.novembrī, Stokholmā Baltijas Jūras valstu padomē projekta Bioenergy Promotion 2 ietvaros tika organizēta apaļā galda diskusija ar mērķi integrēt projekta rezultātus transnacionālā, Baltijas Jūras reģiona (BJR) līmeņa politikā un likumdošanā.

Bioenerģijas apaļā galda diskusijas mērķis bija izveidot un nostiprināt dialogu starp projekta partneriem un Ilgtspējīgas Attīstības ekspertiem no Baltijas Jūras valstu padomes, kā arī Baltic21 projektu dalībniekiem ar uzdevumu izzināt kā veicināt bioenerģijas sistēmu attīstību un izplatību Baltijas Jūras reģionā. Bioenergy Promotion partneri prezentēja rekomendācijas, kas balstīti uz projekta gaitā veiktās izpētes rezultātiem un secinājumiem ieviešot Baltijas Jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu Bioenergy Promotion (2009-2011) un Bioenergy Promotion 2,kas ir projekta turpinājuma posms un noslēgsies 2014.gada janvārī.

Bioenergy Promotion projektā izpēte ir vērsta un to secinājumi tiek iedalīti četros līmeņos:

Viens no diskusijas mērķa tematiem bija izpētīt saistību starp bionerģijas potenciāla izaicinājumu un attīstības iespējām 4 Baltijas Jūras valstu padomes Ilgtspējīgas Attīstības 2010-2015 stratēģiskajās jomās:

Apaļā galda diskusijā piedalījās ne tikai projekta partneri, bet arī eksperti no BJR padomes un pārstāvji no Baltic21 projektiem – EFFECT un BASREC. Kopumā tika pārstāvētās sekojošas valstis: Vācija, Dānija, Zviedrija, Krievija, Igaunija, Lietuva un Latvija. Diskusijas dalībnieki veidoja vairākas darba grupas, kurās tika izvērtētas projektā piedāvātās rekomendācijas. Tika meklēts katrā valstī kopīgais un atšķirīgais, kā arī kādi risinājumi būtu piemērotāki integrēšanai transnacionālajā līmenī, lai veicinātu bionerģijas attīstību. Tika iezīmēta esošā situācija valstīs, kādi ir esošie un potenciālie atbalsta instrumenti, kā tos uzlabot kā arī kādas barjeras jāpārvar un kādas regulas būtu nepieciešamas transnacionālā, reģionālā, nacionālā un lokālā līmenī.  Darba grupu rezultāti tika prezentēti, iesaistot citu grupu diskusiju komentārus tie tika protokolēti un tiks apkopoti vienotā politikas dokumentā, kas tiks prezentēts Bionergy Promotion 2 projekta konferencē, Latvijā 2013.gada rudenī.

Rekomendāciju un jautājumu dosjē 

 Projekta vadītāja:

Selīna Ābelniece
selina.abelniece@lvif.gov.lv 
+371 67845111