lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 - rīcības plānu ieviešana / Jaunumi / Bioenergy Promotion 2 projekta uzsākšanas seminārs Tukumā 6.novembrī

SIA "Vides investīciju fonds" uzsākot Baltijas Jūras reģiona 2007.-2013. programmas projekta "Bioenergy Promotion 2" ieviešanu organizē projekta nacionālo semināru Tukumā šī gada 6.novembrī. Seminārā plānots, pārrunāt pašvaldības pieredzi ieviešot Ilgtspējīgo enerģijas rīcības plānu (SEAP) Tukuma novadā, kas tika izstrādāts projekta "Bioenergy Promotion" ietvaros 2011.gadā. Tukuma pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Anita Šēlunda iepazīstinās ar SEAP ieviešanas aktivitātēm, kas jau ieviestas pašvaldībā, kas plānotas nākotnē, kā arī dalīsies pieredze par problēmām un iespējām ieviešot aktivitātes.

Kā viena no aktivitātēm Tukuma novada enerģijas rīcība plānā tika minēta katlu mājas Asteru ielā rekonstrukcija, kuras rezultātā katlu māja varētu sasniegt lielāku jaudu pilnībā, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Šī rekonstrukcija ir veikta, un katlu māja tagad spēj nodrošināt nepieciešamo siltumjaudu sadedzinot šķeldu un pilnībā atsakoties no mazuta dedzināšanas, kā tas bija iepriekš (30% mazuts, 70% šķelda). Seminārā SIA "Tukuma Siltums" katlu mājas vadītājs Gundars Kūla pastāstīs par šo rekonstrukcijas procesu, rezultātiem un to nozīmību novada enerģijas bilancē.

Tiks prezentēti projekta "Bioenergy Promotion 2" mērķi un uzdevumi, kas saistīti ar Tukuma novadu kā demonstrāciju reģionu un sastādīts aktivitāšu ieviešanas laika grafiks. Tāpat tiks demonstrēti dažādi labās prakses piemēri no projekta partnervalstu reģioniem un prezentēti dažādi risinājumu efektīvākai plāna ieviešanai.

Atgādinām, ka Baltijas Jūras reģiona sadarbības programmas 2007. – 2013.  projekta "Bioenergy Promotion" (īstenošanas laiks: 2009.-2011.) partneri ir saņēmuši atzinību par sekmīgu projekta īstenošanu un, lai nodrošinātu projekta rezultātu ieviešanas efektivitāti un stiprinātu to pārnesi citos reģionos, projektam tika paredzēts turpinājuma posms realizējot projektu – "Bioenergy Promotion 2". Projekta pirmā posma "Bioenergy Promotion" ietvaros ekspertu grupa izstrādāja kritērijus ilgtspējīgai bioenerģijas izmantošanai Baltijas jūras reģionā, tika izstrādāti Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni bioenerģijas izmantošanai reģionos (Latvijā – Tukuma pilsētai), kā arī veikts atjaunojamās enerģijas politikas novērtējums. Savukārt projekts "Bioenergy Promotion 2" turpinās projekta pirmajā posmā iesākto darbu un veicinās tā sasniegto stratēģisko rezultātu ieviešanu un izplatību Baltijas Jūras reģionā un katras valsts nacionālās politikas, kā arī lokālās un reģionālās administrācijas un uzņēmumu līmenī.

 

 

Projektu finansē:drukāt lapu