Bioenergy Promotion 2 projektā pirmie komunikāciju materiāli

Baltijas Jūras reģiona sadarbības programmas 2007-2013 projekta "Bioenergy Promotion" projekta turpinājuma posma - "Bioenergy Promotion 2" pirmie komunikācijas materiāli pieejami publiski. Tos var lejuplādēt projekta mājas lapā -  www.bioenergypromotion.net kā arī visi komunikāciju materiāli pieejami šeit.

SIA "Vides investīciju fonds" (Fonds) šī gada augusta beigās uzsāka Baltijas Jūras reģiona sadarbības programmas 2007 – 2013 projekta "Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 – rīcības plānu ieviešana" (Bioenergy Promotion 2) ieviešanu. Projekta mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas sektora attīstību Baltijas Jūras reģionā. Projekta turpinājuma posma galvenais mērķis ir ieviest projekta pamata stadijā sasniegtos rezultātus ar demonstrāciju, testēšanas un pārneses aktivitātēm.

 

Papildus informācijai par "Bioenergy Promotion" projektu:
Projekta vadītāja,
Selīna Ābelniece

selina.abelniece@lvif.gov.lv
+371 67845111
+371 28363884

Projekta mājas lapa: