lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projekta komanda piedalās projekta darba sanāksmē Barselonā, Spānijā

Projekta „Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) komanda laika posmā no 2012. gada 24. septembra līdz 27. septembrim apmeklēja Barselonu, Spānijā,  lai piedalītos projekta darba sanāksmē.

 

Sanāksmes laikā tika pārrunāta projekta ieviešanas gaita katrā no projekta partneru valstīm, labās prakses piemēri no pieredzes pārņemšanas vizītēm pieredzējušo partneru mītnes zemēs, kā arī katra valsts prezentēja metodes enerģijas datu uzskaitē un Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu izstrādē.

Aicinām iepazīties ar Fonda vizītes Jokkmokkā rezultātiem un labās prakses piemēriem izstrādājot un ieviešot Ilgtspejīgas enerģētikas rīcības plānus Zviedrijas pašvaldībās, kā arī metodēm enerģijas patēriņa datu uzskaitē:

  • Prezentācija
  • Vadlīnijas siltumnīcas gāzu emisiju uzskaitē - www.climactregions.eu/
  • Stratēģijas un aktivitātes klimata pārmaiņu mazināšanas jautājumos - www.climactregions.eu/
  • Pārvaldības veidi teritorijā ieviešot aktivitātēs klimata pārmaiņu novēršanai - www.climactregions.eu/web/guest/reference-manuals 
  • CO2 emisiju datu uzskaites formas un paraugi - http://www.islepact.eu/admin/files/Action Implementation Template.xlsm

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaisti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.drukāt lapu