lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā / Dokumenti

Aicinām iepazīties ar projekta "Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā" (turpmāk projekta akronīms Baltic EcoMussel) ietvaros sagatavotiem dokumentiem.

Prezentācijas par projektu un tā ieviešanas gaitu.

 

Lai pārņemtu labās prakses piemērus gliemju fermu izveidē un attīstībā, projekta ietvaros tika apmeklēta gliemju audzētavas un gliemju pārstrādes rūpnīca. Sīkāka informācija apkopota atskaitēs.

Pieredzes apmaiņas braucienu atskaites:

 

Tā kā projekta mērķis ir attīstīt gliemju audzēšanas komercializāciju Baltijas jūras reģionā, nodrošinot ar informāciju un atbalsta istrumentiem potenciālos gliemju fermu investorus, tad projekta laikā tiek gatavots biznesa plāna paraugs un informatīvi dokumenti par gliemju fermu izveides un attīstības galvenajiem jautājumiem.

Palīginstrumenti gliemju fermas izveidei:

 

 drukāt lapu