lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Latvijas Energoefektīvas būvniecības stratēģija / Jaunumi / Sākta iniciatīva energoefektīvas būvniecības veicināšanai Latvijā

Vides investīciju fonds sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un citām Latvijas institūcijām uzsāk projektu "Build up Skills - Latvija", kas tiek finansēts programmas "Intelligent Energy" ietvaros. Viens no projekta partneriem ir Vides investīciju fonds. Projekta mērķis ir sekmēt būvniecības izglītības attīstību, tādejādi veicinot Latvijas valsts definēto ilgtspējīgas enerģijas politikas mērķu sasniegšanu.

Lai informētu projekta īstenošanā iesaistītās puses un plašāku sabiedrību, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem, 2011.gada 28.decembrī plkst. 12:15 Rīgas domē 511. telpā (Rīga, Rātslaukums 1) notiks projekta atklāšana.

Projekta «Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija» atklāšanas pasākums tiek organizēts, lai diskutētu par būvniecības nozares izaicinājumiem un aktuālākiem jautājumiem 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai. Pasākumā piedalīsies visu Latvijas plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji, kā arī Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas un citu institūciju pārstāvji. 

Lai sasniegtu Latvijas valsts izvirzītos mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, būtisks priekšnoteikums ir šajā nozarē strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšana.

Jānis Miezers, Rīgas plānošanas reģiona vadītājs: "Latvijā ievērojamu daļu gala enerģijas patērē tieši ēkas, tāpēc prioritārs ilgtermiņa mērķis jaunu ēku būvniecībā un esošo ēku renovācijā ir paaugstināt to energoefektivitāti. Šajā saistībā mums ir jāveic vairāki svarīgi uzdevumi, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus enerģētikas un klimata jomās. Viens no tiem ir šajā nozarē strādājošo speciālistu zināšanu un prasmju paaugstināšana. Ar šī projekta atbalstu mēs pārņemsim ES dalībvalstu labāko praksi un radīsim priekšnoteikumus energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu risināšanai Latvijā."

Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions. Bez Vides investīciju fonda tā sadarbības partneri ir arī Kurzemes, Latgales Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioni, kā arī Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Vides investīciju fonds un Latvijas Būvnieku asociācija.

Projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši, kuru laikā paredzētas vairākas aktivitātes, no kurām svarīgākās ir:

 

  • būvniecības nozares un būvniecības izglītības jomas esošās situācijas analīze ar mērķi apzināt izaicinājumus un vajadzības un noteikt nepieciešamo kompetenču līmeni būvniecībā strādājošajiem;
  • izveidot vienotu platformu, lai apvienotu visas atbildīgās un ieinteresētās puses energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā strādājošo apmācībai un kvalifikācijas paaugstināšanai;
  • izstrādāt vadlīnijas un rīcības plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā nodarbināto zināšanu un prasmju paaugstināšanai.

 drukāt lapu