lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Dokumenti

Aicinām iepazīties ar projekta „Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) ietvaros sagatavotajiem dokumentiem.

Projekta SEAP PLUS brošūra:

Projekta SEAP PLUS elektroniskie ziņu izdevumi:

Rokasgrāmata "Kā izstrādāt ilgtspējīgas enerģetikas rīcības plānu (IERP)"

Projekta SEAP PLUS plakāts

Projekta plakāts: "Eneŗģijas diena Balvos - 27.06.2013."

Projekta plakāts: "Enerģijas diena Briselē - 24.06.2013."

Latvijas Pašvaldību savienības žurnālā "LOGS" 5. - 6.2014. publikācija

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

 drukāt lapu