Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni

Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni

Projekta norises laiks

2012.-2015. gads (36 mēneši)

Projekta apraksts

Projektā iesaistītas Eiropas pašvaldības, kas vai nu jau ir pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni (PassREg) vai arī tiecas par tādiem kļūt. Projekta ietvaros tiks optimizēti un izcelti reģioni, kas jau ir ieviesuši veiksmīgas un efektīvas stratēģijas. Pamatojoties uz šo esošo modeļu un mehānismu praksi, kas veicina un atbalsta PassREg koncepta īstenošanu, Projekta ietvaros gūtā pieredze tiks adaptēta un ieviesta reģionos, kas ir ceļā uz to. Projekta ietvaros tiks analizēti pilotprojekti, kas ir reāli būvniecības vai rekonstrukcijas projekti, kur būvniecībā izmantoti pasīvo māju principi un maksimāli ieviesta atjaunojamo energoresursu izmantošana. Kopā ar citiem labās prakses piemēriem pasīvo un atjaunojamo energoresursu reģionu (PassREg) pieredze palīdzēs citiem Eiropas Savienības reģioniem sasniegt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/31/ES Par ēku energoefektivitāti mērķus 2020. gadā.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir rosināt Nulle enerģijas māju būvniecību visā Eiropas Savienībā, kā pamatu izmantojot pasīvo māju principu un energoapgādē izmantojot pēc iespējas vairāk atjaunojamo enerģiju.

Projekta galvenās aktivitātes

 

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets ~ 1 967 000 EUR. SIA „Vides investīciju fonds" projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projektā 78 794 EUR (tai skaitā, pašieguldījums 10%).

Projekta partneri

 

Projektu finansē

logoES programma "Intelligent Energy - Europe"

Projekta mājas lapa: