lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni

Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni

Projekta norises laiks

2012.-2015. gads (36 mēneši)

Projekta apraksts

Projektā iesaistītas Eiropas pašvaldības, kas vai nu jau ir pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni (PassREg) vai arī tiecas par tādiem kļūt. Projekta ietvaros tiks optimizēti un izcelti reģioni, kas jau ir ieviesuši veiksmīgas un efektīvas stratēģijas. Pamatojoties uz šo esošo modeļu un mehānismu praksi, kas veicina un atbalsta PassREg koncepta īstenošanu, Projekta ietvaros gūtā pieredze tiks adaptēta un ieviesta reģionos, kas ir ceļā uz to. Projekta ietvaros tiks analizēti pilotprojekti, kas ir reāli būvniecības vai rekonstrukcijas projekti, kur būvniecībā izmantoti pasīvo māju principi un maksimāli ieviesta atjaunojamo energoresursu izmantošana. Kopā ar citiem labās prakses piemēriem pasīvo un atjaunojamo energoresursu reģionu (PassREg) pieredze palīdzēs citiem Eiropas Savienības reģioniem sasniegt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/31/ES Par ēku energoefektivitāti mērķus 2020. gadā.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir rosināt Nulle enerģijas māju būvniecību visā Eiropas Savienībā, kā pamatu izmantojot pasīvo māju principu un energoapgādē izmantojot pēc iespējas vairāk atjaunojamo enerģiju.

Projekta galvenās aktivitātes

 • PassREg koncepta ieviešanas modeļu apraksts un analīze izvēlētajos reģionos.
 • Pilotprojektu izvēle un analīze
 • PassREg labās prakses risinājumu un pieredzes salīdzināšana, pielāgošana un tālāka attīstīšana, izveidojot plaši pielietojamu modeli.
 • Ilgtspējīgu kapacitātes paaugstināšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ieviešanas pašvaldībās, kas nodrošinātu kvalitātes standartu sasniegšanu arī ārpus projekta īstenošanas.
 • Saskaņotu komunikācijas stratēģiju attīstīšana un informatīvo un PR materiālu sagatavošana publicēšanai dažādos mēdijos.

 

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets ~ 1 967 000 EUR. SIA „Vides investīciju fonds" projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projektā 78 794 EUR (tai skaitā, pašieguldījums 10%).

Projekta partneri

 • Passive House Institute (Vācija) - vadošais partneris
 • Building Research Establishment (Lielbritānija)
 • Burgas pašvaldība (Bulgārija)
 • Zagrebas pilsētas pašvaldība (Horvātija)
 • Česenas pilsētas pašvaldība (Itālija)
 • Dubo-netwerk Foundation (Nīderlande)
 • EnEffect Group (Bulgārija)
 • IG Passivhaus Tyrol (Austrija)
 • Vides Investīciju fonds (Latvija)
 • Nobatek (Francija)
 • Passifhuis Platform (Beļģija)
 • Plate-forme Maison Passive asbl (Beļģija)
 • proKlima non-trading partnership (Vācija)
 • Politecnico di Milano (Itālija)

 

Projektu finansē

logoES programma "Intelligent Energy - Europe"

Projekta mājas lapa:

 drukāt lapu