lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2012 / VIF2012/2

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

J. Adamenoka
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – J. Adamenoka, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2012/2

Iepirkuma publicēšanas datums:2012. gada 20. marts plkst. 12:00

Iepirkuma nosaukums:

Eksperta pakalpojumu sniegšana projektu īstenošanas uzraudzībā

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2012. gada 29. marts plkst. 12:00

norāde:

Eksperta pakalpojumu sniegšana projektu īstenošanas uzraudzībā

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:1
Uzvarētājs:Oļegs Tetervenoks
Līgumcena:

Ls 50 par vienu 1.1. punktā minēto pakalpojumu

Ls 70 par vienu 1.2. punktā minēto pakalpojumudrukāt lapu