lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Dokumenti

Projekta ietvaros izstrādātie materiāli:

Vadlīnijas:

Vadlīnijas par dioksīna emisiju esošās situācijas novērtējumu

Vadlīnijas esošās situācijas novērtēšanai veselības aprūpes iestādē

Zobārstniecības iestāžu dzīvsudraba izmešu samazināšanas vadlīnijas

Ārstniecības iestāžu rīcībā esošā dzīvsudraba savākšanas, īslaicīgas vai pagaidu uzglabāšanas un transportēšanas vadlīnijas

Vadlīnijas veselības aprūpes iestāžu atkritumu apstrādei izmantoto autoklāvu mikrobioloģiskās sterilizācijas spēju pārbaudei

Rokasgrāmatas:

Labās prakses rokasgrāmata rīcībai ar ārstniecības iestādēs radītajiem atkritumiem

Labās prakses rokasgrāmata rīcībai ar atkritumiem veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietās 

Mācību programma par veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas aspektiem

Mācību programmas mērķis ir sniegt visaptverošu informāciju par veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas aspektiem: veselības aprūpes atkritumu klasifikāciju un to rašanās avotiem, atkritumu izraisītiem riskiem cilvēku veselībai un videi, veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas praksi, apsaimniekošanā iesaistītām pusēm un to lomām, veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas likumdošanas, tehniskiem un ekonomiskiem aspektiem.

Mācību programma par veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas aspektiem ietver sevī teorētisko nodarbību materiālus (prezentācijas), praktisko nodarbību un mājas darbu uzdevumus.

Mācību programma sagatavota un izdota Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda globālā projekta „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos” ietvaros. Projekta izstrādātie materiāli ir pieejami mājas lapā www.gefmedwaste.org

Materiālu izmantošanas gadījumā lūdzam ievērot autortiesības un likt atsauci uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda globālo projektu
„Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos”.

Pāriet uz Mācību programmas saturu

 drukāt lapu