lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Latvijas Energoefektīvas būvniecības stratēģija

Latvijas Energoefektīvas būvniecības stratēģija - Build Up Skills

Projekta norises laiks

2011.-2013. gads (18 mēneši)

Projekta apraksts

Lai Latvija sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/31/ES Par ēku energoefektivitāti mērķus, ir būtiski nepieciešama būvniecībā iesaistītā visu līmeņu personāla kvalitatīva profesionālā un pēcdiploma tehniskā izglītība Enerģiju taupošā būvniecībā.

Šobrīd enerģiju taupošas būvniecības izglītība Latvijā netiek nodrošināta, izņemot atsevišķus Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas Būvinženieru savienības, un biedrības Passive House Latvija organizētus kursus un lekcijas. Taču, lai energoefektīvus būvniecības darbus veiktu kvalitatīvi, un ar ilgtermiņa rezultātu, nepieciešama sistēmiska izglītība, visu līmeņu būvniecības speciālistiem – sākot no zemākā līmeņa darbu veicējiem, beidzot ar augstākā līmeņa projektu vadītājiem un būvkompāniju vadību. Projekta ietvaros, balstoties uz esošās situācijas izpēti, citu ES dalībvalstu piemēriem un sadarbību ar iesaistītajām pusēm nacionālā mērogā, paredzēts sagatavot Nacionālo profesionālās kvalifikācijas celšanas ieviešanas plānu, kas būtu par pamatu tālākai sistēmiskai enerģiju taupošas būvniecības izglītības attīstībai Latvijā. 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sekmēt būvniecības izglītības attīstību, tādejādi veicinot Latvijas valsts definēto ilgtspējīgas enerģijas politikas mērķu sasniegšanu (Roadmap 2020)

Projekta galvenās aktivitātes

 

 • Latvijas esošās situācijas atbilstības analīze Direktīvas mērķu sasniegšanai
 • Nacionālās profesionālās kvalifikācijas celšanas platformas izveide Direktīvas mērķu sasniegšanai, organizējot vismaz 5 reģionālos un 1 centrālo semināru
 • Nacionālā profesionālās kvalifikācijas celšanas ieviešanas plāna sagatavošana
 • Nacionālā profesionālās kvalifikācijas celšanas ieviešanas plāna prezentācija

 

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets ~ 186 000 EUR. SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projektā 12 600 EUR (tai skaitā, pašieguldījums 10%).

Projekta partneri

 • Rīgas plānošanas reģions – vadošais partneris
 • Kurzemes plānošanas reģions
 • Latgales plānošanas reģions
 • Vidzemes plānošanas reģions
 • Zemgales plānošanas reģions
 • SIA „Vides investīciju fonds”
 • Latvijas būvinženieru savienība
 • Latvijas būvnieku asociācija
 • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Vairāk informācijas par projektu http://www.buildup.eu

Projektu finansē:

logoES programma "Intelligent Energy - Europe"

 drukāt lapu