lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Jaunumi / Slimnīcu darbinieki iepazīstas ar veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas principiem

Slimnīcu darbinieki iepazīstas ar veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas principiem

Lai uzlabotu veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas sistēmu veselības aprūpes iestādēs Latvijā, ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda projekta „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" (turpmāk - Projekts) ietvaros ir izstrādāta visaptveroša apmācību programma. Apmācību programma sastāv no deviņiem moduļiem par katru no specifiskajiem veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas sistēmas aspektiem. Apmācību programma ļaus katrai veselības aprūpes iestādei Latvijā izvēlēties sev vēlamos apmācību apjomu un specifiskos jautājumu, lai veiktu savas iestādes personāla izglītošanu šajos jautājumos.

2011.gada decembra laikā Projekta pilotiestādēs SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA „Rēzeknes slimnīca", Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē tika veikta pirmā atbildīgā personāla apmācība pēc jaunās Projekta izstrādās apmācību programmas. Viens no būtiskākajiem faktoriem šajā procesā ir veikt regulāras apmācības - vismaz vienu reizi gadā - visam veselības aprūpes iestāžu personālam. Šāda apmācību sistēmas ieviešana ļaus uzlabot personāla zināšanas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, tādējādi samazinot riskus personāla veselībai un piesārņojuma riskus apkārtējai videi kas var rasties neatbilstoši veicot bīstamo infekciozo atkritumu apsaimniekošanu, palīdzēs racionāli plānot ar atkritumu apsaimniekošanu saistīto finanšu un cilvēkresursu plūsmas.

ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda finansētais Projekts Latvijā īstenots sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju, Latvijas Republikas Veselības ministriju, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju; Projekta nacionālais īstenotājs Latvijā bija SIA „Vides investīciju fonds".drukāt lapu