Seminārs Veselības inspekcijas inspektoru un ekspertu kapacitātes stiprināšana

Seminārs "Veselības inspekcijas inspektoru un ekspertu kapacitātes stiprināšana veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas jomā"

Projekta "Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" ietvaros 2011.gada 14. un 15. novembrī Rīgā notika seminārs veselības inspekcijas inspektoriem un ekspertiem par veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanu.

Semināra laikā dalībniekiem tika sniegta informācija par riska aspektiem veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, t.sk. atkritumu šķirošanu, transportēšanu iestādes ietvaros un īstermiņa uzglabāšanu. Semināra otrajā dienā dalībnieki apmeklēja vienu no Rīgas veselības aprūpes iestādēm un starptautiskā eksperta Edward Krisiunas vadībā veica veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas novērtējumu iestādēs nodaļās. Seminārā piedalījās vairāk kā 30 nozares inspektori un eksperti.

Aicinām iepazīties ar semināra PROGRAMMU un PREZENTĀCIJĀM (lūdzam pievērst uzmanību arī prezentāciju piezīmju sadaļā minētajai informācijai).