lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2011 / VIF2011/18

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/18

IUB iepirkuma identifikācijas Nr.:VIF2011/18
Iepirkuma publicēšanas datums:2011. gada 30. novembris plkst. 10:00

Iepirkuma nosaukums:

KPFI projektu mājas lapas dizaina un tehniskā risinājuma izstrāde

Iepirkuma noteikumi:

Iepirkuma nolikums
Darba uzdevums

Samaksas kārtība:

100% pēc  darba pabeigšanas 

 


Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:

Iesniegto piedāvājumu skaits:4
Uzvarētājs:SIA "CIMO"
Līgumcena:Ls 5100           


drukāt lapu