lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Jaunumi / Valsts vides dienesta un Veselības inspekcijas pārstāvji papildinās zināšanas par veselības aprūpes

Valsts vides dienesta un Veselības inspekcijas pārstāvji papildinās zināšanas par veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanu

Lai uzlabotu Valsts vides dienesta un Veselības inspekcijas darbinieku zināšanas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas jomā, SIA „Vides investīciju fonds", kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas un Pasaules Vides fonda finansētā projekta „Labāko tehnoloģiju un paņēmienu demonstrēšana un veicināšana veselības aprūpes atkritumu samazināšanas jomā, lai novērstu dioksīnu un dzīvsudraba nonākšanu vidē" (turpmāk - Projekts) nacionālais īstenotājs Latvijā, un Pasaules Veselības organizācijas Latvijas birojs organizēs divus divu dienu seminārus.

Semināri tiks organizēti no 2011.gada 14. novembra līdz 17. novembrim ar mērķi paaugstināt zināšanas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas procesu kontrolē, ieskaitot atkritumu šķirošanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu un apstrādi. Semināru ietvaros Valsts vides dienesta un Veselības inspekcijas pārstāvji tiks iepazīstināti ar Projekta laikā iegūto pieredzi par būtiskiem aspektiem un novērtējuma metodēm veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā slimnīcās. Izmantojamo veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtu efektivitātes noteikšanas process tiks demonstrēts, apmeklējot abus Latvijā esošos centralizētās veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus - SIA „LAUTUS" un AS „BAO", kā arī Valsts asins donoru centru, kas ir viena no veselības aprūpes iestādēm Latvijā, kur izmanto mikroviļņu tehnoloģiju veselības aprūpes atkritumu apstrādei uz vietas.

Semināru laikā Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecība Latvijā, piesaistot Latvijas un ārvalstu ekspertus, iepazīstinās ar ietekmes uz veselību novērtēšanas pamatnostādnēm, sistēmas ieviešanu citās Eiropas valstīs, kā arī organizēs diskusiju par ietekmes uz veselību novērtēšanas ieviešanu Latvijā.

Vispārīgais Projekta mērķis ir demonstrēt un veicināt labākās tehnoloģijas un paņēmienus veselības aprūpes iestāžu atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai minimizētu vai nepieļautu noturīgo organisko piesārņotāju, piemēram, dioksīnu un dzīvsudraba, nonākšanu apkārtējā vidē.

Projekts tiek īstenots astoņās valstīs - Argentīnā, Indijā, Latvijā, Libānā, Filipīnās, Senegālā, Tanzānijā un Vjetnamā, tādējādi, parādot atšķirīgas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas metodes pasaulē. Latvijā pilotprojekta īstenošanai piesaistītas slimnīcas Ventspilī un Rēzeknē.

Papildus informācijai:

  • Jūlija Gušča, SIA "Vides investīciju fonds" projekta vadītāja, tel.: 26772850; julija.gusca@undp.org
  • Māris Klindžāns, SIA "Vides investīciju fonds" tehniskais konsultants, tel.:26594622; maris.klindzans@lvif.gov.lv 


drukāt lapu