lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2011 / VIF2011/17

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - G. Kārkliņš

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/17

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 25. oktobris plkst. 12:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteineru un stiprinājumu piegāde

1. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteineri un stiprinājumi

1.1. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteiners, skaits - 643 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz dokumentāciju (ja pievienota atsevišķi)

Materiāls

Polipropilēns (PP)

 

 

Tilpums

2 litri (+/- 10%)

 

Augstums

193 mm (+/- 10%)

 

Platums

145 mm (+/- 10%)

 

Apraksts

Aso priekšmetu konteiners aprīkots ar adatu atdalītāju; aprīkots gan ar pagaidu gan neatveramu slēgšanas mehānismu (vāku); aprīkots ar rokturi pārnēsāšanai.

 

Sertifikācija un marķējums

Sertificēti un marķēti atbilstoši "UN" starptautisko bīstamo kravu pārvadājumu prasībām un marķēti ar zīmi "bioloģiski bīstams"

 

Krāsa

Dzeltena ar sarkanu vāku

 

Piegādes vieta

No kopējā apjoma:

160 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;

293 gab.:pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;

190 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

 

 

1.2. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteinera stiprinājums pie vertikālas caurules, skaits - 12 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz dokumentāciju (ja pievienota atsevišķi)

Apraksts

Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteinera plastmasas stiprinājumam (var būt atsevišķas metāla detaļas)  pie vertikālas caurules (ne mazākas par 20 mm diametrā) jābūt tehniski savienojamam ar šīs tehniskās specifikācijas 11. sadaļas 1. pozīcijā minēto veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteineru

 

 

Piegādes vieta

No kopējā apjoma:

5 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;

7 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

 

1.3. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteiners, skaits - 65 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz dokumentāciju (ja pievienota atsevišķi)

Materiāls

Polipropilēns (PP)

 

 

Tilpums

7 litri (+/- 10%)

 

Augstums

195 mm (+/- 10%)

 

Platums

248 mm (+/- 10%)

 

Apraksts

Aso priekšmetu konteiners aprīkots ar adatu atdalītāju; aprīkots gan ar pagaidu gan neatveramu slēgšanas mehānismu (vāku); aprīkots ar rokturi pārnēsāšanai.

 

Sertifikācija un marķējums

Sertificēti un marķēti atbilstoši "UN" starptautisko bīstamo kravu pārvadājumu prasībām un marķēti ar zīmi "bioloģiski bīstams"

 

Krāsa

Dzeltena ar sarkanu vāku

 

Piegādes vieta

Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā

 

Izpildes nosacījumi un termiņi:

Pretendents apņemas sniegt minēto pakalpojumu ar savu personālu, transportu un aprīkojumu pēc iepriekš noteikta un saskaņota grafika.

Pretendents apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citus noteikumus, kas attiecas uz pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti.

Iepirkuma priekšmeta izpildi jāveic 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Pēc iepirkuma priekšmeta darba izpildes, Darba veicējam ir jāiesniedz pieņemšanas-nodošanas akts par piegādi Pasūtītāja norādītajās adresēs.

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Ģertrūdes iela 10/12, LV-1050

termiņš:

2011. gada 7. novembris plkst. 12:00

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniegto piedāvājumu skaits: 2
Uzvarētājs: SIA "Lautus"
Līgumcena: Ls 1194.78 (ieskaitot PVN)


drukāt lapu