lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/06

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/6

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 19. jūlijs plkst. 15:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Piecu (5) asins elementu īstermiņa transportēšanas tvertņu - somu piegāde ar sekojošām minimālajām prasībām:

  1. Materiāls: Neilons un izolācijas materiāls;
  2. Tilpums: 10 litri;
  3. Augstums: 260 mm;
  4. Platums: 180 mm;
  5. Garums: 310 mm;
  6. Apraksts: asins elementu īstermiņa transportēšanas tvertnei - somai jābūt tehniskai iespējai ievietot speciāli konkrētajam modelim paredzētus aukstuma elementus, kas atbilst tvertnes - somas iekšējam izmēram;
  7. Garantija: vismaz 2 gadi no piegādes brīža.

Iesniedzamie dokumenti:

  • tehniskais piedāvājums
  • finanšu piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Pils iela 21, LV-1050

termiņš:

2011. gada 26. jūlijs plkst. 15:00

Samaksas kārtība:

100% pēc piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA "Sarstedt"
Līgumcena: 366.00 LVL ar PVN


drukāt lapu