UNDP2011/04

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/4

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 17. jūnijs plkst. 12:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Mikrobioloģisko testēšanas reaģentu un inventāra iegāde

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Derīguma termiņš

Daudzums

1.

Bacillus atrophaeus saturošās sporu strēmeles

Minimālā koncentrācija - 1.0x105 cfu/strēmeli

Iesk. 2012. gadu

200 strēmeles

Minimālā koncentrācija -  1x104 cfu/strēmeli

Iesk. 2012. gadu

400 strēmeles

2.

Geobacillus stearothermophilus saturošās sporu strēmeles

Minimālā koncentrācija -  1.0x105 cfu/strēmeli

Iesk. 2012. gadu

100 strēmeles

Minimālā koncentrācija -  1x104 cfu/strēmeli

Iesk. 2012. gadu

300 strēmeles

3.

Sojas triptiha šķidrums

pH 7.3.+/-0,2, mēģenes tilpums 5,5 ml +/-0,5

Iesk. 2012. gadu

1000 mēģenes

4.

Geobacillus stearothermophilus saturošās autonomais bioloģiskais indikators

Minimālā koncentrācija - 2.0 x 105 cfu/ml  

Iesk. 2012. gadu

100 indikatori

5.

Inkubators (sausā inkubācija, inkubators ar atverēm)

Darbības temperatūra - 55-60°C, vismaz 10-12 atveres vienā inkubatorā

n/a

2 inkubatori

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Pils iela 21,   LV-1050

termiņš:

2011. gada 27. jūnijs plkst. 12:00

Samaksas kārtība:

100% pēc katra darbu etapa pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniegto piedāvājumu skaits: 2
Uzvarētājs: UAB "Interlux"
Līgumcena: 1 588.73 LVL ar PVN