III kredītlīnija

Lai nodrošinātu nepieciešamo priekšfinansējumu ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecību sakārtošanas projektu realizācijai apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, 2010. gada 21. decembrī tika parakstīts jau trešais aizdevuma līgums ar NEFCO par 5 milj. eiro piesaisti augstākminēto projektu kreditēšanai.

Vides investīciju fonds: