lv en
Home
Email

Sākumlapa / Programmu vadība / NEFCO projekti / I kredītlīnija

1999. gadā noslēgtā aizdevuma līguma ietvaros ar Ziemeļvalstu vides finansu korporāciju (NEFCO) tika sniegts atbalsts vairākām Latvijas pilsētām ūdenssaimniecību sakārtošanai.

Sadarbībā ar Viborgas pašvaldību tika sniegts atbalsts institucionālās sistēmas stiprināšanai. Tā ietvaros pieredzējuši speciālisti no Dānijas dalījās pieredzē ar kolēģiem no Latvijas ūdenssaimniecību uzņēmumiem par tādiem jautājumiem kā dzeramā ūdens sagatavošana un notekūdeņu attīrīšana, sekmīga ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšana un progresīva darbība savlaicīgas pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai. Papildus projekta ietvaros Latvijas uzņēmumos tika uzstādīta elektroniska grāmatvedības datorprogramma, kā arī izveidota elektroniska rēķinu sagatavošanas datorprogramma.

Realizētie projekti :

 • Aizkraukles pilsēta
 • Bauskas pilsēta
 • Dobeles pilsēta
 • Gulbenes pilsēta
 • Saldus pilsēta
 • Siguldas pilsēta
 • Kuldīgas pilsēta
 • Limbažu pilsēta


Pēc projektu realizācijas pilsētās ir nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens padeve un uzlabota notekūdeņu attīrīšana. Lai pilnībā nodrošinātu likumdošanas prasību izpildi pilsētas plāno realizēt ūdenssaimniecību sakārtošanas nākamo kārtu - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un paplašināšanai, piesaistot ES Kohēzijas fonda līdzekļus.

Vides investīciju fonds:

 • veica apstiprināto projektu tehniskā, finansiālā un sagaidāmā vides uzlabojuma izvērtēšanu,
 • sniedza atbalstu pašvaldībām ar projektu ieviešanu saistīto iepirkuma un būvniecības procesu veikšanai,
 • veic projektu pēcieviešanas finanšu un sasniegtā vides uzlabojuma monitoringu visā aizdevuma atmaksas laikā.

 Kredītlīnija pilnībā atmaksāta 2012. gada septembrī.

 



drukāt lapu