lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/01

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/1

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 9. marts plkst. 16:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Kontakta medicīnisko termometru iegāde 

Trīs simti piecdesmit pieci (355) kontakta medicīnisko termometru piegāde:

1. Nodrošina kontakta temperatūras mērīšanu
2. Atbilstība Eiropas standarta EN 12470-3:2000+A1:2009 prasībām
3. Pretslīdes, daļēji ūdens necaurlaidīgs ārējais apvalks
4. Ātrs atbildes laiks: 30 sekundes vai mazāk
5. Skaņas signāls, kad temperatūras maksimālā atzīme ir sasniegta
6. Pašpārbaudes rezultātu uzrādīšana pie ieslēgšanas
7. Automātiska izslēgšanās
8. Izturīgs pret specifiskiem dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļiem, kas tiek izmantoti veselības aprūpes iestādēs
9. Vismaz divu gadu garantija
10. Kompetentās valsts iestādes apstiprinājums, ja tāds ir nepieciešams
11. Termometru piegādes termiņš - ne vairāk par 1 mēnesi no līguma noslēgšanas brīža

Gadījumā, ja tiks saņemts piedāvājums, kas atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem un termometru komplektācijā tiks iekļautas dzīvsudrabu nesaturošas baterijas1), tad priekšroka iepirkumā tiks dota termometriem ar dzīvsudrabu nesaturošām baterijām.

1)- Daudzos digitālos termometros tiek izmantotas mazas (pogu, monētas formas) baterijas. Litija mazās baterijas nesatur pievienotu dzīvsudrabu. Sudraba oksīda, cinka-gaisa un alkalīna mangāna dioksīda mazās baterijas vidēji satur, attiecīgi, 2.5, 8.5, un 10.8 mg dzīvsudraba uz vienu bateriju. Visas šo bateriju versijas tiek izgatavotas arī bez pievienota dzīvsudraba. Cilindriskās alkalīna (AA, AAA, AAAA, un N izmēri; vai R6, R03 un R1 izmēri) baterijas nesatur pievienotu dzīvsudrabu. [Atsauce: "An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing Mercury," C. Galligan and G. Morose, Lowella ilgtspējīgas ražošanas centra ziņojums Mainas Vides Aizsardzības Departamentam, 17.12.2004.]

Iesniedzamie dokumenti:

  • Tehniskais piedāvājums
  • Finanšu piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīga, Pils iela 21,   LV-1050

termiņš:

2011. gada 17. marts plkst. 14:00

Samaksas kārtība:

100% pēc piegādes 

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Gadījumā, ja tiks saņemts piedāvājums, kas atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem un termometru komplektācijā tiks iekļautas dzīvsudrabu nesaturošas baterijasi, tad priekšroka iepirkumā tiks dota termometriem ar dzīvsudrabu nesaturošām baterijām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma.

Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus). 

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA "ELVIM"
Līgumcena: 1 118.25 LVL bez PVN


drukāt lapu