lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2011 / VIF2011/3

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/3

Iepirkuma publicēšanas datums: 2011. gada 15. martā plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Datora tehnikas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2011. gada 28. martā plkst. 17:00

norāde:

Par datoru piegādi 

Samaksas kārtība:

100% samaksa pēc piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. (Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā)

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Septiņi (7) datori ar sekojošām minimālajām prasībām:
 • Intel Core i5 procesors ar takts frekvenci ne mazāk kā 2.33 GHz (Dual-Core) vai jaudīgāks un ne mazāk kā 1333 MHz front side bus
 • operatīvā atmiņa 4 GB (DDR3 SDRAM - 1333 MHz vai labāka)
 • cietais disks ne mazāks par 250GB 7200rpm ar SATA II 3 Gb/s
 • video karte (ne mazāk kā 512 MB, var izmantot kopējo operatīvo atmiņu)
 • brīvie porti ne mazāk kā 8xUSB 2.0 no kuriem 4xUSB 2.0 atrodas korpusa priekšpusē
 • MS Windows 7 English Professional - 32 bit
 • MS Office 2010 Home and Business English - 32 bit
 • Tildes birojs 2008
 • DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 
 • Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
 • izmēri ne lielāki par 35 x 40 x 10 cm
 • optiskā pele ar rullīti (ar pieslēguma kabeli ne mazāk kā 1.5 m)
 • EN tastatūra
 • programmatūra, kas nodrošina rezerves kopēšanu aizsargātā diska sadaļā un iespēju restaurēt nestartējot operētājsistēmu
 • jābūt iespējai uzstādīt divas BIOS paroles - lietotājam, datora palaišanai, un administratoram BIOS konfigurēšanai. TPM 1.2 un atbilstoša programmatūra temperatūras, datora resursu monitoringam un vadībai
 • sistēmbloks ir jābūt salikts, nokonfigurēts un ar uzinstalētu piedāvāto programmatūru ar visiem kabeļiem un barošanas bloku
 • vismaz 3 gadu garantija
 • atbilst CE
 • modelis iekļauts MS Windows 7 Hardware compatibility list (HCL: https://winqual.microsoft.com/HCL) - izdruka no HCL
 • sertificēts atbilstoši EnergyStar 5.0  prasībām (http://www.eu-energystar.org) vai līdzvērtīgi sertificēts, kas apliecina energotaupību

Astoņi (8) LCD monitori ar sekojošām minimālajām prasībām:

 • displeja izmērs ne mazāks par 20''
 • ekrāna proporcija 16:9 vai 16:10
 • maksimālā rezolūcija ne sliktāka par 1920x 1080
 • spilgtums ne mazāk kā 250
 • reakcijas laiks ne vairāk kā 5ms
 • redzes lenķis ne mazāk kā 170/160 pie CR>=5
 • savienojums - VGA vai DVI (savietojams ar augstāk minētajiem datoriem)
 • atbilst CE
 • modelis iekļauts MS Windows 7 Hardware compatibility list (HCL: https://winqual.microsoft.com/HCL) - izdruka no HCL
 • vismaz 2 gadu garantija 

Pārdevējam jābūt autorizētajam iekārtu pārdevējam Latvijā un jānodrošina servisa apkalpošana ar vismaz 6 mēnešu pieredzi piedāvātās datortehnikas apkalpošanā. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvātā datortehnika nedrīkst iepriekš būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

Piegādes termiņš ne ilgāk par 20 dienām

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 4
Uzvarētājs: SIA "Atea"
Līgumcena: 3418.80


drukāt lapu