UNDP2010/03

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2010/3

Iepirkuma publicēšanas datums:

2010. gada 16. decembris plkst. 9:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Kontakta medicīnisko termometru iegāde 

Trīs simti piecdesmit pieci (355) kontakta medicīnisko termometru piegāde:

1.     Nodrošina kontakta temperatūras mērīšanu

2.     Atbilstība Eiropas standarta EN 12470-3:2000+A1:2009 prasībām

3.     Pretslīdes, daļēji ūdens necaurlaidīgs ārējais apvalks

4.     Skaņas signāls, kad temperatūras maksimālā atzīme ir sasniegta

5.     Pašpārbaudes rezultātu uzrādīšana pie  ieslēgšanas

6.     Automātiska izslēgšanās

7.     Dzīvsudraba nesaturošas vai "bez pievienota dzīvsudraba" baterijas

8.     Ilgs baterijas darbības laiks (vismaz 300 stundas)

9.     Izturīgs pret specifiskiem dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļiem, kas tiek izmantoti veselības aprūpes iestādēs

10.   Vismaz divu gadu garantija

11.   Termometru ražotājs sertificēts atbilstoši ISO 9001 (kvalitātes pārvaldība)  standartam

12.   Medicīnisko ierīču ražotājs sertificēts atbilstoši ISO 13485 vai ISO 13488 (medicīnisko ierīču kvalitātes vadība) standartiem

13.   Termometru ražotājs sertificēts atbilstoši ISO 14000 (Vides pārvaldība) standartam

14.   Kompetentās valsts iestādes apstiprinājums, ja tāds ir nepieciešams

15.   Ātrs atbildes laiks: 10 sekundes vai mazāk

Iesniedzamie dokumenti:

  • Tehniskais piedāvājums
  • Finanšu piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīga, Pils iela 21,   LV-1050

termiņš:

2010. gada 28. decembris plkst. 11:00

Samaksas kārtība:

100% pēc piegādes 

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma.

Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus). 

Iesniegto piedāvājumu skaits: 0
Uzvarētājs: nav - izsludināts atkārtoti precizējot
Līgumcena: -