lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2010/01

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2010/1

Iepirkuma publicēšanas datums:

2010. gada 16. decembris plkst. 9:00

Iepirkuma noteikumi:

Tiek meklēts eksperts ar sekojošām kvalifikācijas prasībām sekojošu darba uzdevumu veikšanai:

Likumdošanas aktu izstrāde

Kvalifikācijas prasības


Kvalifikācijas prasības Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules vides fonda sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” īstenotais globālajā projektā „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos” piesaistītajam ekspertam:

  • Izglītība - augstākā izglītība attiecīgajā jomā
  • Vismaz 3 gadu pieredze līdzīgu darbu veikšanā
  • Pieredze darbā ar vides vai/un veselības aprūpes likumdošanas izstrādi
  • Izcilas latviešu valodas zināšanas
  • Labas angļu valodas zināšanas
  • Pieredze darbu grupu vadīšanā

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • CV
  • Eksperta pakalpojumu izmaksas

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2010. gada 23. decembrī plkst. 10:00

Līguma izpildes termiņš - 3 mēneši

 

Darba uzdevums: Likumdošanas aktu izstrāde

Darba uzdevums Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules vides fonda sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” īstenotais globālajā projektā „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos” piesaistītajam ekspertam:

Balstoties uz 2010. gada 28. oktobra likumu "Atkritumu apsaimniekošanas likums" ("LV", 183 (4375), 17.11.2010), izstrādāt Ministru Kabineta noteikumu projektus par ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanas prasībām, t.i.

1. Sagatavot Ministru Kabineta noteikumu projektus

  • Par ārstniecības iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanas prasībām.
  • Par veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

2. Sadarboties ar Vides ministriju izveidotām darba grupām šo noteikumu izstrādei.

3. Sadarbībā ar  Vides ministriju sagatavot šo noteikumu projektus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

4. Prezentēt izstrādātos Ministru Kabineta noteikumus  saistītām ministrijām un Projekta darba grupām.

 

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids:

julija.gusca@undp.org

termiņš:

2010. gada 22. decembris plkst. 17:00

Samaksas kārtība:

100% pēc  darba pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma.

Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: Gita Rūtiņa
Līgumcena: 680.00


drukāt lapu