Iepirkumi

Šajā sadaļā Jūs variet atrast informāciju par izsludinātajiem iepirkumiem projekta "Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" ietvaros.

UNDP2010/1 Likumdošanas aktu izstrāde

UNDP2010/2 Notekūdeņu analīžu veikšana

UNDP2010/3 Kontakta medicīnisko termometru iegāde

UNDP2010/4 Bezkontakta medicīnisko termometru iegāde

UNDP2011/1 Kontakta medicīnisko termometru iegāde

UNDP2011/2 Bezkontakta medicīnisko termometru iegāde

UNDP2011/3 Projekta dokumentācijas rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu sniegšana

UNDP2011/4 Mikrobioloģisko testēšanas reaģentu un inventāra iegāde

VIF2011/7 Atkritumu maisu piegāde

VIF2011/8 Atkritumu tvertņu un to piederumu piegāde

VIF2011/9 Pedāļmehānismu un ratu piegādes iepirkuma nolikums

VIF2011/10 Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumi

UNDP2011/5 Laboratorijas somas asins elementu pārnēsāšanai piegāde 

UNDP2011/6 Asins elementu īstermiņa transportēšanas tvertņu - somu piegāde

UNDP2011/7 Mācību programmu inventarizācija un izveide  

UNDP2011/8 Labās prakses rokasgrāmata

UNDP2011/9 Labās prakses rokasgrāmata par veterinārās veselības apkopes atkritumu apsaimniekošanu

VIF2011/14 Skrūves konveijera veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtai "BAO MED 1000" projektēšana, izgatavošana un pieslēgšana

VIF2011/11 Atkritumu apsaimniekošanas inventāra piegāde 

UNDP2011/10 Projekta rezultātu un sasniegumu iekšējais novērtējums un pieredzes nodošana 

UNDP2011/11 Patoloģisko atkritumu savākšanas un uzglabāšanas ratu piegāde

UNDP2011/12 Dokumentu smalcinātāju piegāde

UNDP2011/13 Plastmasas ratu ar durvīm un vāku piegāde

VIF2011/17 Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteineru un stiprinājumu piegāde

UNDP2011/14 Ārvalstu komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

UNDP2011/15 Drukas darbi

UNDP2011/16 Projekta noslēguma pasākuma organizēšana