Pētījumi

Projekta ietvaros tika īstenoti šādi pētījumi: