lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Projekts noslēdzies

2009.gada 26.martā Vides ministrs Raimonds Vējonis, ANO Attīstības programmas projektu biroja Latvijā vadītāja Silvija Kalniņš un SIA "Vides investīciju fonds" valdes priekšsēdētāja Ilze Puriņa informēja par projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un iznīcināšana videi draudzīgā veidā" noslēgšanu.

Projekta ietvaros sadarbojoties ar Valsts vides dienestu, 111 uzņēmumi Latvijā izmantoja iespēju iznīcināt to rīcībā esošās 595 tonnas polihlorētos bifenilus (PHB) saturošās iekārtas, vienlaicīgi nodrošinot uzņēmuma pāreju uz videi draudzīgāku iekārtu lietošanu. Kā uzsvēra Vides ministrs Raimonds Vējonis: „Šis ir „veiksmīgākais projekts, kura ietvaros sadarbojoties privātajiem uzņēmējiem ar valsts sektoru ir panākta būtiska starptautisku un ES saistību izpilde vides jomā pirms normatīvajos aktos noteiktā gala termiņa”.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Valsts Vides dienestu izdevās identificēt aptuveni 40 uzņēmumus, kuru rīcībā pēc Projekta beigām ir palikušas aptuveni 75 tonnas PHB saturošo iekārtu. Līdz ar to iznīcināšanai ārpus Latvijas Projekta ietvaros tika izvesti aptuveni 85% no visa Latvijā identificētā PHB saturošo iekārtu apjoma. Normatīvajos aktos noteiktais termiņš PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai ir 2010.gada 31.decembris.

„Projekta veiksme bija iespējama pateicoties Latvijas uzņēmēju gatavībai sniegt ieguldījumu utilizēt piesārņotās iekārtas videi draudzīgā veidā tādējādi veicinot drošāku un veselīgāku vidi savu uzņēmumu darbiniekiem un iedzīvotājiem”, uzvēra Silvija Kalniņš. Projekta dalībnieki - uzņēmumi - līdzfinansēja Projekta aktivitātes vairāk kā 3 200 000 ASV dolāru apmērā. Tā kā tehnoloģisku iemeslu dēļ šo iekārtu iznīcināšanu nav iespējams veikt Latvijā, iekārtu iznīcināšana tika veikta Vācijā, Zviedrijā un Somijā.

SIA Vides investīciju fonds valdes priekšsēdētāja Ilze Puriņa norādīja „Uzņēmumi, kuru rīcībā pēc projekta beigām ir palikušas PHB saturošas iekārtas, varēs saņemt informāciju, par šo iekārtu apsaimniekošanu un utilizāciju izmantojot projekta laikā iegūto pieredzi no Vides investīcijas fonda”.

ANO Attīstības programma ir apkopojusi un precizējusi pēdējo informāciju par šiem uzņēmumiem un to rīcībā esošo PHB saturošo iekārtu apjomu, un nodevusi to Valsts Vides dienesta rīcībā, kurš veiks kontroli par Latvijā atlikušo PHB saturošo iekārtu iznīcināšanas gaitu. Tā kā šie atlikušie uzņēmumi nav izmantojuši iespēju iekārtas iznīcināt Projekta ietvaros, līdz 2010.gada beigām uzņēmumu pienākums būs to darīt pilnībā par saviem līdzekļiem.

Projekta ietvaros 2009.gada sākumā tika veikts pētījums, lai noteiktu noturīgo organisko piesārņotāju (NOP) līmeni notekūdeņu dūņās 12 Latvijas pašvaldībās. Ģirts Karss, SIA Grontmij-Carl Bro pārstāvis ziņoja, ka „kopumā NOP vielu koncentrācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās samazinās. PHB un dioksīnu koncentrācijas dūņās ir ļoti zemas – ap 3-4% no maksimāli pieļaujamās robežvērtības”.

Bīstamo ķīmisko vielu - polihlorēto bifenilu jeb PHB Latvijā satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs laikā līdz pat 1989.gadam un tiek izmantoti kā elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas.

Eļļu lietošana, kuru saturā ir PHB, Eiropā tika aizliegta astoņdesmito gadu beigās. Kopš tā brīža PHB saturošās eļļas tika aizstātas ar netoksiskām, stabilām, uz silikonu vai bezhlora ogļūdeņražiem bāzētām eļļām. Kā alternatīvu sāka izmantot eļļas, bāzētas uz dabīgiem un sintētiskiem esteriem, kas nav toksiski, viegli sabrūk vidē un kam ir augstāka izolācijas efektivitāte nekā minerāleļļām.

2009.gada februārī no Latvijas tika izvesta pēdējā bīstamajā kravā ar PHB saturošiem kondensatoriem un transformatoriem, kas tika iznīcināti Projekta ietvaros. Ņemot vērā, ka PHB ir īpaši bīstama ķīmiska viela, tā ir kancerogēna, mutagēna un bīstama videi un cilvēka veselībai, Projekta dalībnieki – uzņēmumi - Projekta ietvaros nodrošināja iekārtu iepakošanu speciālos metāla konteineros, kas pildīti ar īpašu absorbējošu materiālu, tādējādi nodrošinot šo iekārtu drošu un normatīvajiem aktiem atbilstošu transportēšanu.drukāt lapu