lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Konkurss uz vakanci

ANO Attīstības programma izsludina konkursu izpētes eksperta/-tes darbam noturīgo organisko piesārņotāju līmeņa noteikšanai notekūdeņu dūņās dažādās pašvaldībās Latvijā.

ANO Attīstības programma un Pasaules vides fonds, sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts vides dienestu, īstenojot projektu "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā", izsludina konkursu izpētes eksperta/-tes darbam noturīgo organisko piesārņotāju (NOP) līmeņa noteikšanai notekūdeņu dūņās dažādās pašvaldībās Latvijā.

Darba mērķis: Balstoties uz jau iepriekš Latvijā veiktu izpētes darbu par NOP klātbūtni notekūdeņu dūņās, atkārtoti veikt notekūdeņu dūņu paraugu analīzes; balstoties uz analīžu rezultātiem sagatavot ziņojumu par NOP iespējamo klātbūtni notekūdeņu dūņās, izvērtējot iespējamos draudus, kas varētu rasties no piesārņoto dūņu izmantošanās lauksaimniecībā.

Sīkāk par darba uzdevumu: Eksperta/-es darba uzdevumu apraksts (angļu valodā).

Interesenti, savus pieteikumus angļu valodā, kas sastāv no pieteikuma darba uzdevuma aprakstā minēto uzdevumu izpildei, ieskaitot finansiālo piedāvājumu, un CV, tiek aicināti iesniegt ne vēlāk kā līdz 2008. gada 4. novembrim.
Pieteikumi jānosūta uz šādu adresi:

Māris Klindžāns
Projekta vadītājs
UNDP Latvia Projektu Birojs
Pils iela 21
Rīga, LV-1167
Latvija

Tel: (371) 67845111
Mob.tel.: (371) 26594622
Fax: (371) 67845222

vai pa e-pastu: maris.klindzans@undp.org

 

 drukāt lapu