lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / 440 tonnas PHB

ANO projektā iznīcinātas jau 440 tonnas bīstamu ķīmisku vielu saturošas iekārtas

2008. gada oktobrī saņemti apstiprinājumi par 340 tonnu bīstamu ķīmisku vielu polihlorētos bifenilus (PHB) - saturošu iekārtu iznīcināšanu. Tā kā Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB un to saturošās iekārtas, tās tika izvestas no Latvijas laika periodā no 2008.gada marta līdz jūnijam, un iekārtu iznīcināšanu videi nekaitīgā veidā nodrošināja Zviedrijas uzņēmums SAKAB AB un Somijas uzņēmums EKOKEM OY AB, kas tika izvēlēti starptautiska konkursa kārtībā. Iekārtu iznīcināšana tika organizēta un nodrošināta ANO Attīstības programmas (UNDP) un Pasaules vides fonda (Global Environmental Facility) finansētā projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" (Projekts) ietvaros.

Projektu īsteno UNDP, sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts vides dienestu. Projekta ietvaros UNDP organizē un apmaksā PHB saturošu iekārtu - kondensatoru un transformatoru - iznīcināšanu. 2007.gada decembrī jau tika pabeigta pirmo 100 tonnu PHB saturošo kondensatoru iznīcināšana, taču Projekta ietvaros līdz 2009.gada martam paredzēts iznīcināt vēl vismaz 150 tonnas PHB saturošu iekārtu. Tādējādi Projektā piedalās jau vairāk kā 100 uzņēmumu Latvijā, kuri Projekta ietvaros līdz 2008.gada beigām iznīcināšanai kopā nodos vismaz 590 tonnas PHB saturošu iekārtu. Šobrīd notiek pēdējo līgumu slēgšana ar uzņēmumiem par to rīcībā esošo PHB saturošo iekārtu iznīcināšanu Projekta ietvaros. Vienlaicīgi notiek Projekta dalībnieku PHB saturošo iekārtu atbilstoša iepakošana un transportēšana uz pagaidu uzglabāšanas vietu - Gardenes bīstamo atkritumu novietni, kas turpināsies līdz 2008.gada decembrim. Plānots, ka šo iekārtu izvešana no Latvijas tiks pabeigta 2009.gada janvārī, savukārt iznīcināšana - 2009.gada martam.

Lai Projekta ietvaros izvestu no Latvijas un iznīcinātu pēdējā posmā uzņēmumu nodotās iekārtas, ir noslēdzies starptautisks konkurss, kura rezultātā atkārtoti tika izvēlēts Zviedrijas uzņēmums SAKAB AB un Somijas uzņēmums EKOKEM OY AB, ar kuriem tuvākajā laikā tiks slēgti sadarbības līgumi par vismaz 150 tonnu PHB saturošu iekārtu izvešanu no Latvijas un iznīcināšanu.

PHB Latvijā satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas - kondensatori un transformatori, kas tika ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs laika posmā no 1960. līdz pat 1987. gadam. Visizplatītākie iekārtu tipi, kas satur PHB, ir KC, LKC, KM un KЗ tipa kondensatori, un THЗ, ТНЗП, ТНР un ТНРУ tipa transformatori. Iekārtu vidējais ekspluatācijas ilgums ir 25 gadi, un lielākajai daļai izmantoto iekārtu tas jau ir sasniegts vai pārsniegts, tādēļ jāsāk plānot šo iekārtu nomaiņu un iznīcināšanu.

 

 drukāt lapu