lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / ANO izsludina konkursus par PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu

ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP), projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" (Projekts) ietvaros, šā gada 10. jūlijā beidza pieteikumu pieņemšanu dalībai Projekta pēdējā – trešajā posmā, kurā uzņēmumi ir izteikuši savu vēlmi Projekta ietvaros iznīcināt vēl aptuveni 150 tonnas PHB saturošas iekārtas.

Ņemot vērā, ka Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB vai to saturošas iekārtas, tās ir nepieciešams transportēt iznīcināšanai ārpus Latvijas. Tāpēc, šā gada 22. jūlijā UNDP izsludināja divus starptautiskus konkursus par polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu.

Ir izsludināts konkurss par 120 tonnu PHB saturošu kondensatoru transportēšanu no pagaidu uzglabāšanas vietas Latvijā uz iznīcināšana vietu un iznīcināšanu. Ņemot vērā, ka Projekta ietvaros plānots iznīcināt arī PHB saturošus transformatorus, kuru transportēšana ir saistīta ar vēl stingrākiem drošības pasākumiem un tāpēc to transportēšanu uz pagaidu uzglabāšanas vietu nebūtu vēlama, tika izsludināts otrs konkurss par PHB saturošu transformatoru iepakošanu, transportēšanu un iznīcināšanu. Šī konkursa ietvaros plānots izvest PHB saturošas iekārtas un PHB eļļu no viena atsevišķa uzņēmuma un iekārtu kopējais apjoms plānots 50 tonnas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš abiem konkursiem ir 2008. gada 22. augusts. Konkursa piedāvājumu izvērtēšana un rezultātu apstiprināšana plānota septembrī.

PHB ir īpaši bīstama ķīmiska viela un Latvijā šo vielu satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs. Projekta mērķis ir nodrošināt šo bīstamo ķīmisko vielu saturošo iekārtu iznīcināšanu videi draudzīgā veidā. Projekta ietvaros līdz šim ir nodrošināta jau 440 tonnu PHB saturošu iekārtu izvešana no Latvijas un to iznīcināšana tiks pabeigta 2008. gada 1. novembrī.

Projektu īsteno UNDP, sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts vides dienestu. Projekts ilgs līdz 2009. gada sākumam. Projektu finansē ANO/Pasaules vides fonds, un tā ietvaros tiek organizēta un apmaksāta PHB saturošo iekārtu transportēšana uz iznīcināšanas vietu un iznīcināšanu.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām PHB saturošo iekārtu nomaiņa un iznīcināšana jānodrošina līdz 2010. gada decembrim.

Informācija par izsludinātajiem konkursiem atrodama Apvienoto Nāciju sistēmas oficiālajā iepirkumu interneta mājas lapā: www.ungp.org sadaļā “Sourcing” / “Procurement Notices”.


drukāt lapu